Законодавство

Домівка
МІНА

МІНА 2

МІНА 3

МІНА 4Увага! Прохання поширити інформацію (соцмережі (Фейсбук, Твіттер, Вконтакте, Гугл і т.п.) та ін.), так ми точно врятуємо чиїсь життя!(гіперпосилання для поширення інформації (“Share this:”) розміщені в кінці сторінки, одразу під ~текстом статті):
“Фейсбук: Єдина Країна додає 4 new photos.
9 липня о 22:49 ·
Так виглядає протипіхотна міна “Лепесток”. Побачив – не чіпай! Поширюйте інформацію.”.

Етичний Кодекс психолога”.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу“. (МОЗ України; Наказ, Порядок від 15.04.2008 № 199).

Наказ Міністе́рства оборо́ни Украї́ни “Про затвердження Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України“. (Міноборони України; Наказ, Інструкція від 10.12.2014 № 883).

Наказ “Про затвердження Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Переліку психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження служби (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України“. (Держспецзв’язку України; Наказ, Порядок, Журнал […] від 31.07.2015 № 431).

Перелік основних нормативних актів щодо діяльності психологічної служби системи освіти України (взятий з: http://ifreestore.net/2516/6/ ):

Конституція України (від 28 червня 1996 року).

Загальна декларація прав людини (прийнята й проголошена Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948).

Конвенція ООН про права дитини (прийнята та відкрита для підписання та приєднання резолюцією 44/25 Генеральної Асамблеї від 20 листопада 1989 року, набула чинності для України з 27 червня 1991 року).

Етичний кодекс психолога (прийнятий на І Установчому з’їзді Товариства психологів України 18 грудня 1990 р.).

Положення про психологічну службу. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.99 № 127, 03.05.1999р. № 127

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні. Закон України від 5 лютого 1993 року №2998-ХІІ.

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. Наказ Міносвіти України від 15.04.1993 р. № 102.

Положення про зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації. Наказ Міносвіти України від 13.05.1993 р. № 134.

Про внесення змін і доповнень до Основ законодавства про охорону здоров’я від 25 лютого 1994 року № 4039а-ХІІ.

Про Національну програму «Діти України». Указ Президента України від 18 січня 1996 року № 63/96.

Про основні напрями соціальної політики на 1997-2000 роки. Указ Президента України від 18 жовтня 1997 року № 1166.

Про соціальні служби для молоді. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1993 року № 684.

Про додаткові соціальні гарантії для малозабезпечених сімей з хворими дітьми першого і другого року життя. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 року № 66.

Про обов’язкові медичні огляди деяких категорій населення. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1994 року № 532.

Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1994 року № 728.

Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей у 1995 році. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 року №306.

Про Національну програму планування сім’ї. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 1995 року № 376.

Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 року № 200.

Питання Центру по усиновленню дітей при Міністерстві освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1996 року № 380.

Про затвердження положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 1996 року № 1072.

Про затвердження Порядку надання платних послуг державним навчальним закладам. Наказ Міністерства освіти, Міністерства фінансів,Міністерства економіки України від 27 жовтня 1997 року №383/239/131.

Про положення, про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордоном. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 року № 263.

Про внесення змін та доповнень до Положення про дитячі будинки сімейного типу. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 року № 310.

Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 року № 909.

Про деякі питання Українського фонду сприяння соціального захисту неповнолітніх. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року № 1635.

Про внесення змін та доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Наказ МО України від 01.12.1998р. № 419.

Про заходи щодо посилення охорони материнства та дитинства. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1998 року № 1929.

Про заходи Міністерства освіти України щодо посилення профілактики злочинності, наркоманії та захворювань на СНІД серед учнівської молоді. Наказ МО України від 14.01.1999 р. № 10.

Про запровадження адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 року № 238.

Про затвердження розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ. Наказ МОН України від 29.03.2001 р. № 161.


Наступний перелік актів взятий з сайту  Верховної Ради України:

 1.  Акт обстеження об’єктів чи приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з культивуванням рослин, уключених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  МВС України; Наказ, Акт, Форма типового документа, Журнал від 16.05.2012 № 434
  Зареєстровано: Мін’юст України від 31.05.2012 № 867/21179
 2.  Визнаючи заповіт недійсним з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи, суд не дав оцінки тій обставині, що в акті експертизи не зазначено, на підставі яких доказів та медичних документів експерти дійшли висновку, що заповідач на момент складання заповіту перебував у такому психічному стані, коли не міг розуміти значення своїх дій і керувати ними
  Ухвала Верховного суду України; Витяг від 20.03.1996
 3.  Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур Програми співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів на 2005 – 2007 роки
  СНД; Статус, Міжнародний документ від 01.11.2004
 4.  Відомості про виконання внутрішньодержавних процедур щодо Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів на 2008-2010 роки від 5 жовтня 2007 року
  СНД; Статус, Міжнародний документ від 15.01.2008
 5.  Декларація про участь психіатрів у виконанні смертного вироку
  Всесвітня психіатрич.асоціація, ООН; Декларація, Міжнародний документ від 17.10.1989
 6.  Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Дозвіл від 13.04.2011 № 469
 7.  Деякі питання ліцензування господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку
  Постанова Кабінету Міністрів України; Умови, Форма типового документа, Заява, Опис, Перелік від 06.04.2016 № 282
 8.  Деякі питання обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 518
 9.  Договір між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в боротьбі з тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та організованою злочинністю
  Латвія, Кабінет Міністрів України; Договір, Міжнародний документ від 24.02.2000
 10.  Договір про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Італійської Республіки в боротьбі із незаконною торгівлею наркотичними засобами та психотропними речовинами та з організованою злочинністю
  МВС України, Італія; Договір, Міжнародний документ від 28.05.1993
 11.  Заява глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про активізацію співробітництва в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів
  СНД; Заява, Міжнародний документ від 10.10.2008
 12.  Інструкція з порядку обліку і звітності служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України
  МВС України; Інструкція, Форма від 28.07.2004 № 842
  Зареєстровано: Мін’юст України від 27.10.2004 № 1374/9973
 13.  Інструкція з порядку організації та здійснення психологічної експрес-діагностики працівників органів внутрішніх справ України
  МВС України; Інструкція від 28.07.2004 № 842
  Зареєстровано: Мін’юст України від 27.10.2004 № 1372/9971
 14.  Інструкція про порядок поглибленого психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів внутрішніх справ України
  МВС України; Інструкція, Форма типового документа від 28.07.2004 № 842
  Зареєстровано: Мін’юст України від 27.10.2004 № 1371/9970
 15.  Інструкція про порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів у системі МВС України
  МВС України; Інструкція, Форма типового документа від 04.11.2003 № 1296
  Зареєстровано: Мін’юст України від 13.05.2004 № 603/9202
 16.  Інструкція про порядок проведення обов’язкових психіатричних оглядів у Службі безпеки України
  Служба безпеки України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа, Довідка, Журнал від 17.07.2012 № 310
  Зареєстровано: Мін’юст України від 03.08.2012 № 1331/21643
 17.  Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 10 “Звіт про захворювання та контингент хворих на розлади психіки та поведінки за 20__ рік”
  Держкомстат України, МОЗ України; Інструкція, Форма від 31.07.2000 № 256/184
  Зареєстровано: Мін’юст України від 22.09.2000 № 637/4858
 18.  Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 11 “Звіт про захворювання і контингент осіб, що мають розлади психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин за 20 __ рік”
  Держкомстат України, МОЗ України; Інструкція, Форма від 31.07.2000 № 256/184
  Зареєстровано: Мін’юст України від 22.09.2000 № 638/4859
 19.  Інструкція щодо заповнення форми звітності N 11 “Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки через уживання психоактивних речовин за 20___ рік”
  МОЗ України; Інструкція від 10.07.2007 № 378
  Зареєстровано: Мін’юст України від 03.09.2007 № 1010/14277
 20.  Інструкція щодо заповнення форми звітності № 32 (піврічна) «Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, за ____ 20___ рік»
  МОЗ України; Наказ, Форма, Бланк звітності, Звіт, Інструкція від 31.07.2013 № 665
  Зареєстровано: Мін’юст України від 16.08.2013 № 1424/23956
 21.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 105/о «Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз»
  МОЗ України; Наказ, Журнал, Форма, Інструкція від 29.05.2013 № 435
  Зареєстровано: Мін’юст України від 17.06.2013 № 1016/23548
 22.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 104/о «Акт комісії лікарів-психіатрів на особу, яка перебуває на примусових заходах медичного характеру № ____ »
  МОЗ України; Наказ, Акт, Форма, Інструкція від 29.05.2013 № 435
  Зареєстровано: Мін’юст України від 17.06.2013 № 1015/23547
 23.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 100/о «Акт судово-психіатричного експерта № ____ »
  МОЗ України; Наказ, Акт, Форма, Інструкція від 29.05.2013 № 435
  Зареєстровано: Мін’юст України від 17.06.2013 № 1014/23546
 24.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 066-1/о «Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару»
  МОЗ України; Наказ, Форма, Інструкція від 29.05.2013 № 435
  Зареєстровано: Мін’юст України від 17.06.2013 № 1010/23542
 25.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 030-1/о «Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки і поведінки та розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин»
  МОЗ України; Наказ, Форма, Інструкція від 29.05.2013 № 435
  Зареєстровано: Мін’юст України від 17.06.2013 № 998/23530
 26.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 105/о «Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз»
  МОЗ України; Наказ, Журнал, Форма, Інструкція від 28.07.2014 № 527
  Зареєстровано: Мін’юст України від 13.08.2014 № 975/25752
 27.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 104/о «Висновок комісії лікарів-психіатрів щодо особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру № ____»
  МОЗ України; Наказ, Форма, Інструкція, Висновок від 28.07.2014 № 527
  Зареєстровано: Мін’юст України від 13.08.2014 № 974/25751
 28.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 100/о «Висновок судово-психіатричного експерта № ____»
  МОЗ України; Наказ, Висновок, Форма, Інструкція від 28.07.2014 № 527
  Зареєстровано: Мін’юст України від 13.08.2014 № 973/25750
 29.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 066-3/о «Журнал реєстрації застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади»
  МОЗ України; Наказ, Журнал, Форма, Інструкція від 24.03.2016 № 240
  Зареєстровано: Мін’юст України від 15.04.2016 № 572/28702
 30.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 066-2/о «Протокол застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади»
  МОЗ України; Наказ, Протокол, Форма, Інструкція від 24.03.2016 № 240
  Зареєстровано: Мін’юст України від 15.04.2016 № 571/28701
 31.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-14/о «Усвідомлена згода батьків чи іншого законного представника на лікування у психіатричному закладі особи віком до 14 років (малолітньої особи)»
  МОЗ України; Наказ, Форма, Інструкція від 15.09.2016 № 970
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.10.2016 № 1332/29462
 32.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-13/о «Усвідомлена згода батьків чи іншого законного представника на госпіталізацію до психіатричного закладу особи віком до 14 років (малолітньої особи)»
  МОЗ України; Наказ, Форма, Інструкція від 15.09.2016 № 970
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.10.2016 № 1331/29461
 33.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-12/о «Усвідомлена згода батьків чи іншого законного представника на амбулаторну психіатричну допомогу особі віком до 14 років (малолітній особі)»
  МОЗ України; Наказ, Форма, Інструкція від 15.09.2016 № 970
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.10.2016 № 1330/29460
 34.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-11/о «Усвідомлена згода батьків чи іншого законного представника на проведення психіатричного огляду особи віком до 14 років (малолітньої особи)»
  МОЗ України; Наказ, Форма, Інструкція від 15.09.2016 № 970
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.10.2016 № 1329/29459
 35.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-10/о «Усвідомлена згода особи на лікування у психіатричному закладі»
  МОЗ України; Наказ, Форма, Інструкція від 15.09.2016 № 970
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.10.2016 № 1328/29458
 36.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-9/о «Усвідомлена згода особи на госпіталізацію до психіатричного закладу»
  МОЗ України; Наказ, Форма, Інструкція від 15.09.2016 № 970
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.10.2016 № 1327/29457
 37.  Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-8/о «Усвідомлена згода особи на амбулаторну психіатричну допомогу»
  МОЗ України; Наказ, Форма, Інструкція від 15.09.2016 № 970
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.10.2016 № 1326/29456
 38.  Кваліфікаційні вимоги до працівників служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України
  МВС України; Вимоги від 28.07.2004 № 842
  Зареєстровано: Мін’юст України від 27.10.2004 № 1370/9969
 39.  Конвенція Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
  ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 20.12.1988
 40.  Конвенція про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування (укр/рос)
  СНД; Конвенція, Міжнародний документ від 28.03.1997
 41.  Конвенція про психотропні речовини
  ООН; Конвенція, Перелік, Міжнародний документ від 21.02.1971
 42.  Лакхнауська угода про прийняття однакових заходів контролю міжнародної торгівлі прекурсорами та іншими хімічними речовинами, що використовуються при незаконному виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин
  ООН; Угода, Міжнародний документ від 28.07.1999
 43.  Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Італійської Республіки про співробітництво у боротьбі із зловживанням наркотичними засобами і психотропними речовинами та їх незаконним обігом
  СРСР, Італія; Меморандум, Міжнародний документ від 30.11.1989
 44.  Модельний закон про наркотичні засоби, психотропні речовини і їх прекурсори
  СНД; Модель, Міжнародний документ, Закон від 16.11.2006
 45.  Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу
  МОЗ України; Інші від 01.08.2000 № 188
  Зареєстровано: Мін’юст України від 16.08.2000 № 513/4734
 46.  Норма належності технологічного обладнання, інвентарю, столового та кухонного посуду для кімнат для розігріву і приймання їжі у відділеннях соціально-психологічної служби установ виконання покарань та слідчих ізоляторів
  Наказ Міністерства юстиції України; Норми від 08.06.2012 № 848/5
  Зареєстровано: Мін’юст України від 14.06.2012 № 967/21279
 47.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Запорожця М.П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України “Про психіатричну допомогу” (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу)
  Окрема думка Конституційного суду України від 07.06.2016
 48.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І.Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України “Про психіатричну допомогу” (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу)
  Окрема думка Конституційного суду України від 07.06.2016
 49.  Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаптали Н.К. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України „Про психіатричну допомогу” (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу)
  Окрема думка Конституційного суду України від 08.06.2016
 50.  Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять комбінації малої кількості наркотичних засобів списку N 1 таблиці II, психотропних речовин списку N 2 таблиці III, прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770
  МОЗ України; Перелік від 23.04.2007 № 202
  Зареєстровано: Мін’юст України від 21.06.2007 № 703/13970
 1.  Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість прекурсорів списку N 1 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770
  МОЗ України; Перелік від 23.04.2007 № 202
  Зареєстровано: Мін’юст України від 21.06.2007 № 702/13969
 2.  Перелік наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість психотропних речовин списку N 2 таблиці III Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770
  МОЗ України; Перелік від 23.04.2007 № 202
  Зареєстровано: Мін’юст України від 21.06.2007 № 701/13968
 3.  Перелік наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які відпускаються без рецептів
  МОЗ України; Перелік, Заходи від 14.05.2003 № 210
  Зареєстровано: Мін’юст України від 05.11.2003 № 1013/8334
 4.  Перелік психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження військової служби за контрактом (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України
  Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ, Перелік, Методика від 02.11.2016 № 683
  Зареєстровано: Мін’юст України від 25.11.2016 № 1534/29664
 5.  Перелік психотропних лікарських препаратів, що є небезпечними для здоров’я в разі зловживання ними
  МОЗ України; Перелік від 20.09.1995 № 172
  Зареєстровано: Мін’юст України від 24.05.1996 № 243/1268
 6.  Положення про використання та зловживання психотропними засобами
  Всесвітня медична асоціація; Положення, Міжнародний документ від 01.10.1975
 7.  Положення про відділи (відділення, сектори) психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті
  МВС України; Положення від 28.07.2004 № 842
  Зареєстровано: Мін’юст України від 27.10.2004 № 1366/9965
 8.  Положення про групу посиленої психологічної уваги в органах внутрішніх справ України та навчальних закладах МВС України
  МВС України; Положення від 28.07.2004 № 842
  Зареєстровано: Мін’юст України від 27.10.2004 № 1368/9967
 9.  Положення про кваліфікаційні класи лікарів – судово-психіатричних експертів та психологів – судових експертів
  МОЗ України; Положення від 31.10.1995 № 199
  Зареєстровано: Мін’юст України від 21.12.1995 № 464/1000
 10.  Положення про психологічну службу в системі освіти України
  Міносвіти; Положення від 01.07.1993 № 230
  Зареєстровано: Мін’юст України від 26.07.1993 № 101
 11.  Положення про психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного процесу у навчальних закладах МВС України
  МВС України; Положення від 28.07.2004 № 842
  Зареєстровано: Мін’юст України від 27.10.2004 № 1367/9966
 12.  Положення про психотренінговий комплекс в органах внутрішніх справ України
  МВС України; Положення від 28.07.2004 № 842
  Зареєстровано: Мін’юст України від 27.10.2004 № 1369/9968
 13.  Положення про центри медико-психологічної реабілітації рятувальників та осіб, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
  МОЗ України, МНС України; Положення від 14.05.2001 № 180/115
  Зареєстровано: Мін’юст України від 15.08.2001 № 702/5893
 14.  Положення та погляди Всесвітної психіатричної асоціації про права та юридичний захист психічно хворих
  Всесвітня психіатрич.асоціація, ООН; Положення, Міжнародний документ від 17.10.1989
 15.  Порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які хворіють на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні дії, у відділенні (палаті) для застосування примусових заходів медичного характеру з посиленим наглядом
  МОЗ України; Порядок від 08.10.2001 № 397
  Зареєстровано: Мін’юст України від 01.03.2002 № 217/6505
 16.  Порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які хворіють на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння, у психіатричній лікарні із суворим наглядом
  МОЗ України; Порядок від 08.10.2001 № 397
  Зареєстровано: Мін’юст України від 01.03.2002 № 216/6504
 17.  Порядок надання психологічної підтримки постраждалим при надзвичайній ситуації
  МОЗ України; Наказ, Порядок від 16.06.2014 № 398
  Зареєстровано: Мін’юст України від 07.07.2014 № 766/25543
 18.  Порядок переведення хворих на психічні розлади, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру
  МОЗ України; Порядок від 08.10.2001 № 397
  Зареєстровано: Мін’юст України від 01.03.2002 № 220/6508
 19.  Порядок проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи в психіатричних закладах осіб, які утримуються під вартою
  МОЗ України; Порядок від 08.10.2001 № 397
  Зареєстровано: Мін’юст України від 01.03.2002 № 218/6506
 20.  Порядок проведення судово-психіатричної експертизи
  МОЗ України; Порядок від 08.10.2001 № 397
  Зареєстровано: Мін’юст України від 01.03.2002 № 219/6507
 21.  Практика розгляду судами справ про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  Узагальнення судової практики Верховного суду України від 01.01.2008
 22.  Про введення в дію Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”
  Постанова Верховної Ради України від 15.02.1995 № 63/95-ВР
 23.  Про введення в дію Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”
  Постанова Верховної Ради України від 15.02.1995 № 61/95-ВР
 24.  Про вдосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям
  МОЗ України; Наказ, Порядок від 18.05.2013 № 400
  Зареєстровано: Мін’юст України від 17.07.2013 № 1196/23728
 25.  Про виділення коштів для капітального ремонту приміщень Республіканської психіатричної лікарні з суворим наглядом у м. Дніпропетровську
  Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.1997 № 548
 26.  Про відрядження осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для роботи у психіатричній лікарні з суворим наглядом Міністерства охорони здоров’я
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 16.06.1998 № 905
 27.  Про внесення доповнень до Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у державних і комунальних закладах охорони здоров’я України, затвердженого наказом МОЗ України від 18.12.97 N 356
  МОЗ України; Наказ від 04.06.1999 № 138
  Зареєстровано: Мін’юст України від 19.08.1999 № 574/3867
 28.  Про внесення змін до Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин
  МВС України; Наказ від 19.06.2012 № 545
  Зареєстровано: Мін’юст України від 05.07.2012 № 1125/21437
 29.  Про внесення змін до Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин
  МВС України; Наказ від 28.10.2013 № 1026
  Зареєстровано: Мін’юст України від 08.11.2013 № 1913/24445
 30.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги
  Закон України від 14.11.2017 № 2205-VIII
 31.  Про внесення змін до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”
  Закон України від 22.03.2012 № 4617-VI
 32.  Про внесення змін до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”
  Закон України від 08.07.1999 № 863-XIV
 33.  Про внесення змін до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”
  Закон України від 22.12.2006 № 530-V
 34.  Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів у системі МВС України та Інструкції про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення у системі МВС України
  МВС України; Наказ від 26.01.2009 № 18
  Зареєстровано: Мін’юст України від 18.02.2009 № 156/16172
 35.  Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів
  Закон України від 06.10.2011 № 3826-VI
 36.  Про внесення змін до наказу Управління державної охорони України від 09 серпня 2010 року № 349 “Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кадрів в Управлінні державної охорони України”
  Управління державної охорони; Наказ від 17.11.2014 № 675
  Зареєстровано: Мін’юст України від 26.11.2014 № 1511/26288
 37.  Про внесення змін до переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих
  Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 924
 38.  Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002 № 1890
 39.  Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.2009 № 1298
 40.  Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2010 № 373
 41.  Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 № 796
 42.  Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 № 408
 43.  Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2012 № 1129
 44.  Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2013 № 15
 45.  Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2014 № 712
 46.  Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 390
 47.  Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України
  МОН України; Наказ від 07.06.2001 № 439
  Зареєстровано: Мін’юст України від 09.07.2001 № 570/5761
 48.  Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України
  МОН України; Наказ, Положення, Нормативи від 02.07.2009 № 616
  Зареєстровано: Мін’юст України від 23.07.2009 № 687/16703
 49.  Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
  МОНмолодьспорт України, Нац.академія пед. наук; Наказ, Положення, Форма типового документа, Картка, Витяг від 23.06.2011 № 623/61
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.12.2011 № 1407/20145
 50.  Про внесення змін до Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів і Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 149
 51.  Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення
  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 343
 52.  Про внесення змін до Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 59
 53.  Про внесення змін до Порядку знищення рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також відходів таких рослин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1763
 54.  Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 1029
 55.  Про внесення змін до Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
  Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 № 219
 56.  Про внесення змін до пункту 2 Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 629
 57.  Про внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги
  Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2005 № 962
 58.  Про внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги
  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 541
 59.  Про внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей
  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1128
 60.  Про внесення змін до Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 728
 61.  Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” та Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”
  Закон України від 15.02.1995 № 64/95-ВР
 62.  Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року N 4 “Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”
  Постанова Верховного суду України від 18.12.2009 № 16
 63.  Про внесення зміни до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кадрів в Управлінні державної охорони України
  Управління державної охорони; Наказ від 11.09.2014 № 539
  Зареєстровано: Мін’юст України від 30.09.2014 № 1178/25955
 64.  Про внесення зміни до обсягу квот, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 № 1006
 65.  Про внесення зміни до переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих
  Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 10
 66.  Про внесення зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2013 № 234
 67.  Про внесення зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 747
 68.  Про внесення зміни до переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1351
 69.  Про внесення зміни до пункту 17 Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я
  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 113
 70.  Про внесення зміни до пункту 3 Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 151
 71.  Про внесення зміни до статті 5 Закону України “Про психіатричну допомогу”
  Закон України від 09.12.2003 № 1364-IV
 72.  Про внесення зміни до статті 5 Закону України “Про психіатричну допомогу”
  Закон України від 22.05.2012 № 4795-VI
 73.  Про внесення зміни до статті 9 Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”
  Закон України від 08.09.2011 № 3712-VI
 74.  Про впорядкування умов оплати праці працівників притулків для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей
  Мінсім’ямолодьспорт України; Наказ, Схема від 30.11.2005 № 3008
  Зареєстровано: Мін’юст України від 27.12.2005 № 1568/11848
 75.  Про впорядкування умов оплати праці працівників притулків для дітей, центрів соціально-психологічної допомоги, соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
  Мінсім’ямолодьспорт України; Наказ, Схема від 15.03.2006 № 794
  Зареєстровано: Мін’юст України від 03.05.2006 № 510/12384
 76.  Про встановлення граничної вартості послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності у 2018 році
  Мінсоцполітики України; Наказ від 26.04.2018 № 591
  Зареєстровано: Мін’юст України від 03.05.2018 № 558/32010
 77.  Про встановлення медико-біологічних та соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої належності та затвердження форми первинної облікової документації й інструкції щодо її заповнення
  МОЗ України; Наказ, Форма, Інструкція, Свідоцтво від 05.10.2016 № 1041
  Зареєстровано: Мін’юст України від 08.12.2016 № 1589/29719
 78.  Про деякі заходи по дальшому поліпшенню медичної допомоги психічно хворим
  Постанова Ради Міністрів Української РСР; Витяг від 23.02.1973 № 97
 79.  Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я
  МОЗ України; Наказ, Форма, Журнал, Інструкція, Лист, Форма типового документа, Норми від 07.08.2015 № 494
  Зареєстровано: Мін’юст України від 26.08.2015 № 1028/27473
 80.  Про деякі питання провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
  МВС України; Наказ, Акт, Форма типового документа, Журнал від 16.05.2012 № 434
  Зареєстровано: Мін’юст України від 31.05.2012 № 866/21178
 81.  Про деякі питання провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
  МВС України; Наказ, Акт, Форма типового документа, Журнал від 10.01.2018 № 9
  Зареєстровано: Мін’юст України від 31.01.2018 № 121/31573
 82.  Про дозвіл на закупівлю і реалізацію наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів аптечним закладам, заснованим на державній та комунальній формі власності
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 634-р
 83.  Про доповнення переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2005 № 871
 84.  Про доповнення переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2009 № 552
 85.  Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин
  МВС України; Наказ, Вимоги від 15.05.2009 № 216
  Зареєстровано: Мін’юст України від 12.08.2009 № 759/16775
 86.  Про затвердження Вимог до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин
  МВС України; Наказ, Вимоги від 29.01.2018 № 52
  Зареєстровано: Мін’юст України від 20.02.2018 № 208/31660
 87.  Про затвердження Вимог до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації та форми акта наданих послуг із психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів
  Мінсоцполітики України; Наказ, Вимоги, Форма, Акт від 27.04.2018 № 597
  Зареєстровано: Мін’юст України від 03.05.2018 № 554/32006
 88.  Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах
  Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2007 № 1203
 89.  Про затвердження Державної програми розвитку системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю на період до 2011 року
  Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Заходи від 12.05.2007 № 716
 90.  Про затвердження Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в боротьбі з тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та організованою злочинністю
  Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1389
 91.  Про затвердження заходів щодо здійснення політики ефективної підтримки самостійно зайнятого населення, сімейного підприємництва, малого та середнього бізнесу, вдосконалення системи надання допомоги безробітним та їх професійно-психологічної реабілітації, збільшення обсягів громадських робіт
  Розпорядження Кабінету Міністрів України; Заходи від 02.08.2000 № 306-р
 92.  Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України з питань медико-психологічної реабілітації осіб льотного складу
  Міноборони України; Наказ від 12.12.2017 № 658
  Зареєстровано: Мін’юст України від 09.01.2018 № 30/31482
 93.  Про затвердження Змін до Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України
  Міноборони України; Наказ від 16.01.2017 № 25
  Зареєстровано: Мін’юст України від 09.02.2017 № 187/30055
 94.  Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України
  Адміністрація Держкордонслужби; Наказ від 11.06.2012 № 430
  Зареєстровано: Мін’юст України від 20.06.2012 № 1021/21333
 95.  Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України
  МВС України; Наказ від 02.09.2016 № 888
  Зареєстровано: Мін’юст України від 30.09.2016 № 1305/29435
 96.  Про затвердження Змін до Інструкції про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
  Міноборони України; Наказ від 17.12.2015 № 728
  Зареєстровано: Мін’юст України від 11.01.2016 № 29/28159
 97.  Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення обов’язкових психіатричних оглядів у Службі безпеки України
  Служба безпеки України; Наказ від 12.08.2013 № 330
  Зареєстровано: Мін’юст України від 02.09.2013 № 1501/24033
 98.  Про затвердження Інструкції з організації диспансерного та консультативного нагляду осіб, які страждають на психічні розлади, при наданні амбулаторної психіатричної допомоги
  МОЗ України; Наказ, Інструкція від 22.01.2007 № 20
  Зареєстровано: Мін’юст України від 05.04.2007 № 314/13581
 99.  Про затвердження Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України
  Міноборони України; Наказ, Інструкція від 15.05.2012 № 325
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.06.2012 № 911/21223
 100.  Про затвердження Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України
  Міноборони України; Наказ, Інструкція від 10.12.2014 № 883
  Зареєстровано: Мін’юст України від 12.01.2015 № 13/26458
 101.  Про затвердження Інструкції з організації психологічного забезпечення службової діяльності аварійно-рятувальних служб
  МНС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа, Перелік від 23.02.2004 № 89
  Зареєстровано: Мін’юст України від 15.03.2004 № 323/8922
 102.  Про затвердження Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів
  Міноборони України; Наказ, Інструкція від 09.07.2009 № 355
  Зареєстровано: Мін’юст України від 22.09.2009 № 893/16909
 103.  Про затвердження Інструкції із забезпечення порядку формування і використання Каталогу відомостей про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби та психотропні речовини, які вилучені на території України
  МВС України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа, Протокол, Картка, Лист, Інформація, Акт від 15.11.2017 № 926
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.12.2017 № 1476/31344
 104.  Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного лікування, медичної та медико-психологічної реабілітації у Збройних Силах України
  Міноборони України; Наказ, Інструкція від 04.11.2016 № 591
  Зареєстровано: Мін’юст України від 28.11.2016 № 1538/29668
 105.  Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини
  МОЗ України, МВС України, Генеральна прокуратура України, Мін’юст України; Наказ, Інструкція від 10.10.1997№ 306/680/21/66/5
  Зареєстровано: Мін’юст України від 05.11.1997 № 534/2338
 106.  Про затвердження Інструкції про порядок організації охорони приміщень і територій відділень судово-психіатричної експертизи та режиму тримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу
  МВС України, МОЗ України; Наказ, Інструкція від 04.11.1996 № 751/338
  Зареєстровано: Мін’юст України від 26.11.1996 № 684/1709
 107.  Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом на посадах солдатів (матросів), сержантів і старшин у Державній прикордонній службі України
  Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Форма типового документа, Звіт, Зразок, Вимоги, Перелік, Інструкція від 15.06.2006 № 457
  Зареєстровано: Мін’юст України від 03.07.2006 № 771/12645
 108.  Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення психопрофілактичної роботи з персоналом Державної прикордонної служби України
  Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Інструкція, Форма типового документа, Інформація, Доповідь, Програма, Висновок від 14.04.2008 № 318
  Зареєстровано: Мін’юст України від 16.07.2008 № 657/15348
 109.  Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України
  Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Інструкція, Перелік, Звіт, Форма типового документа, Довідка, Висновок від 15.05.2009 № 354
  Зареєстровано: Мін’юст України від 09.06.2009 № 495/16511
 110.  Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кадрів в Управлінні державної охорони України
  Управління державної охорони; Наказ, Інструкція, Вимоги, Методика, Протокол, Довідка, Форма типового документа від 09.08.2010 № 349
  Зареєстровано: Мін’юст України від 01.09.2010 № 763/18058
 111.  Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення психологічного дослідження
  Служба безпеки України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа, Перелік, Протокол, Довідка від 21.10.2010 № 540
  Зареєстровано: Мін’юст України від 12.11.2010 № 1097/18392
 112.  Про затвердження Інструкції про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України
  Служба безпеки України; Наказ, Інструкція, Перелік, Зразок від 01.03.2012 № 79
  Зареєстровано: Мін’юст України від 22.03.2012 № 436/20749
 113.  Про затвердження Інструкції про порядок оцінки морально-психологічного стану особового складу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
  Міноборони України; Наказ, Інструкція від 21.05.2013 № 335
  Зареєстровано: Мін’юст України від 07.06.2013 № 915/23447
 114.  Про затвердження Інструкції про порядок придбання сировини, що містить наркотичні і психотропні речовини, прекурсорів, виробництва наркотичних і психотропних засобів, здійснення їх обліку, зберігання, перевезення, пересилання і збуту
  Держкоммедбіопром України; Наказ, Інструкція від 02.04.1999 № 41
  Зареєстровано: Мін’юст України від 03.06.1999 № 344/3637
 115.  Про затвердження Інструкції про порядок та умови розподілу квот на 2002 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин, між юридичними особами
  МОЗ України; Наказ, Інструкція від 24.07.2002 № 281
  Зареєстровано: Мін’юст України від 16.09.2002 № 751/7039
 116.  Про затвердження Інструкції про порядок узгодження зі Службою безпеки України видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Служба безпеки України, МОЗ України; Наказ, Інструкція від 23.09.2002 № 224/350
  Зареєстровано: Мін’юст України від 10.10.2002 № 821/7109
 117.  Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів (Форми №№ 122-1/о, 122-2/о, 122-3/о)
  МОЗ України; Наказ, Інструкція від 17.01.2002 № 12
  Зареєстровано: Мін’юст України від 01.02.2002 № 94/6382
 118.  Про затвердження Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
  Міноборони України; Наказ, Інструкція від 14.02.2006 № 81
  Зареєстровано: Мін’юст України від 28.02.2006 № 204/12078
 119.  Про затвердження Інструкції про умови й правила провадження підприємницької діяльності (ліцензійні умови) підприємств-виробників, пов’язаної з обігом (крім увезення в Україну та вивезення з України) прекурсорів, уключених до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню, та про контроль за їх дотриманням
  Ліцензійна палата України, Мінпромполітики України; Наказ, Інструкція від 18.01.2000 № 2/20
  Зареєстровано: Мін’юст України від 28.03.2000 № 194/4415
 120.  Про затвердження Інструкцій про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на право здійснення медичної практики, проведення судово-медичної і судово-психіатричної експертизи, роздрібної
  Ліцензійна палата України, МОЗ України; Наказ, Інструкція від 22.03.1996 № ЛП-6/60
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.05.1996 № 218/1243
 121.  Про затвердження кваліфікаційних характеристик посад “директор центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями”, “директор соціального гуртожитку”, “директор соціального центру матері та дитини”, “директор центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді”
  Мінсім’ямолодьспорт України; Наказ від 30.05.2006 № 1776
  Зареєстровано: Мін’юст України від 26.06.2006 № 747/12621
 122.  Про затвердження кваліфікаційної характеристики посади “директор центру соціально-психологічної допомоги”
  Мінсім’ядітимолодь України; Наказ від 28.09.2004 № 491
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.10.2004 № 1269/9868
 123.  Про затвердження керівника постійно діючої робочої групи з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників і населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.09.2005 № 383-р
 124.  Про затвердження критеріїв віднесення лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів
  МОЗ України; Наказ, Інші від 14.05.2003 № 210
  Зареєстровано: Мін’юст України від 05.11.2003 № 1012/8333
 125.  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Держкомпідприємництво, МОЗ України; Наказ, Умови від 20.02.2001 № 39/66
  Зареєстровано: Мін’юст України від 13.03.2001 № 224/5415
 126.  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку
  МОЗ України; Наказ, Умови, Заява, Форма типового документа, Опис від 02.02.2010 № 66
  Зареєстровано: Мін’юст України від 12.03.2010 № 213/17508
 127.  Про затвердження Методики розрахунку потреби у препаратах замісної підтримувальної терапії для лікування осіб, хворих на психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання опіоїдів
  МОЗ України; Наказ, Методика від 29.09.2016 № 1011
  Зареєстровано: Мін’юст України від 12.10.2016 № 1355/29485
 128.  Про затвердження Норм використання наркотичних засобів і психотропних речовин у навчальних цілях з розрахунку на одного собаку на рік
  Адміністрація Держкордонслужби, МВС України, Служба безпеки України, Держмитслужба України; Наказ, Норми від 22.11.2010 № 884/570/589/1410
  Зареєстровано: Мін’юст України від 19.01.2011 № 71/18809
 129.  Про затвердження нормативів харчування у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
  Мінсім’ямолодьспорт України; Наказ, Нормативи від 19.08.2009 № 2948
  Зареєстровано: Мін’юст України від 16.09.2009 № 875/16891
 130.  Про затвердження нормативно-правових документів з окремих питань щодо застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади
  МОЗ України; Наказ, Порядок від 08.10.2001 № 397
  Зареєстровано: Мін’юст України від 01.03.2002 № 215/6503
 131.  Про затвердження обсягів квот на 2002 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 № 501
 132.  Про затвердження обсягів квот на 2003 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 874
 133.  Про затвердження обсягів квот на 2004 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 02.06.2004 № 726
 134.  Про затвердження обсягів квот на 2005 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.2005 № 422
 135.  Про затвердження обсягів квот на 2007 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 935
 136.  Про затвердження обсягів квот на 2010 рік, у межах яких здійснюються культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2010 № 454
 137.  Про затвердження обсягів квот на 2011 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 207
 138.  Про затвердження обсягів квот на 2012 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 128
 139.  Про затвердження обсягів квот на 2013 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 313
 140.  Про затвердження обсягів квот на 2014 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини, виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 209
 141.  Про затвердження обсягу квот на 2009 рік, у межах яких здійснюється культивування рослин, що містять наркотичні засоби і психотропні речовини
  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 № 220
 142.  Про затвердження обсягу квот на 2009 рік, у межах яких здійснюється виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України, вивезення з території України наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 № 666
 143.  Про затвердження Переліків наркотичних засобів та психотропних речовин, про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 30.06.94 N 117 “Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек”
  МОЗ України; Наказ, Перелік від 20.09.1995 № 172
  Зареєстровано: Мін’юст України від 24.05.1996 № 242/1267
 144.  Про затвердження переліків наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю при ввезенні на митну територію України та вивезенні за її межі
  МОЗ України; Наказ, Перелік від 23.04.2007 № 202
  Зареєстровано: Мін’юст України від 21.06.2007 № 700/13967
 145.  Про затвердження переліку лікарських засобів, які мають у своєму складі наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, інші сильнодіючі речовини, щодо яких може встановлюватись особливий режим у сфері виробництва та реалізації під час запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 24.02.2016 № 128
 146.  Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України
  Ком. з контролю за наркотиками; Наказ, Перелік від 07.02.1996 № 2
  Зареєстровано: Мін’юст України від 04.03.1996 № 104/1129
 147.  Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю відповідно до законодавства України
  Ком. з контролю за наркотиками; Наказ, Перелік від 23.03.1998 № 7
  Зареєстровано: Мін’юст України від 23.06.1998 № 390/2830
 148.  Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 10.05.1999 № 786
 149.  Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Список від 06.05.2000 № 770
 150.  Про затвердження переліку обладнання, яке використовується для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягає контролю
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 05.03.2008 № 140
 151.  Про затвердження Переліку психічних захворювань, при наявності яких громадянин не може бути допущений до державної таємниці
  МОЗ України, Держкомсекретів; Наказ, Перелік від 15.12.1994 № 305/46
  Зареєстровано: Мін’юст України від 20.01.1995 № 15/551
 152.  Про затвердження Переліку психічних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається
  МОЗ України, Служба безпеки України; Наказ, Перелік від 13.05.2002 № 174/136
  Зареєстровано: Мін’юст України від 28.05.2002 № 458/6746
 153.  Про затвердження переліку психотропних речовин і прекурсорів, що використовуються у ветеринарній медицині
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 06.07.2011 № 721
 154.  Про затвердження переліку пунктів пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 25.12.2002 № 1950
 155.  Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки
  Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 22.11.2010 № 2140-р
 156.  Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції
  Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 31.03.2015 № 359-р
 157.  Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 04.07.2012 № 534-р
 158.  Про затвердження плану першочергових заходів з протидії в 2008 році незаконному обігові наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів
  Розпорядження Кабінету Міністрів України; План, Заходи від 06.08.2008 № 1068-р
 159.  Про затвердження Положення про зональну та центральну психолого-медико-педагогічні консультації
  Міносвіти; Наказ, Положення від 13.05.1993 № 134
  Зареєстровано: Мін’юст України від 02.06.1993 № 61
 160.  Про затвердження Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти, Положення про державну атестацію (екстернат) для одержання документів про загальну середню освіту, Положення про психологічну службу в системі освіти України
  Міносвіти; Наказ від 01.07.1993 № 230
  Зареєстровано: Мін’юст України від 26.07.1993 № 98
 161.  Про затвердження Положення про медико-психологічну реабілітацію рятувальників аварійно-рятувальних служб та осіб, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Положення про центри медико-психологічної реабілітації
  МОЗ України, МНС України; Наказ, Положення від 14.05.2001 № 180/115
  Зареєстровано: Мін’юст України від 15.08.2001 № 701/5892
 162.  Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань організації психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції
  Мінсоцполітики України; Наказ, Положення від 23.06.2015 № 650
  Зареєстровано: Мін’юст України від 08.07.2015 № 803/27248
 163.  Про затвердження Положення про міжвідомчу комісію з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації
  МОЗ України, МНС України (з 2005 р.); Наказ, Положення від 09.11.2009 № 816/734
  Зареєстровано: Мін’юст України від 20.01.2010 № 54/17349
 164.  Про затвердження Положення про організацію психологічного забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України
  Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Положення від 06.10.2008 № 829
  Зареєстровано: Мін’юст України від 03.11.2008 № 1068/15759
 165.  Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 03.01.1996 № 6
 166.  Про затвердження Положення про порядок надання Державною акціонерною компанією “Ліки України” погодження на закупівлю (зокрема, імпортування за зовнішньоекономічними договорами купівлі-продажу) та реалізацію на внутрішньому ринку наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів, що застосовуються в медичній практиці після державної реєстрації
  ДАК”Ліки України”; Наказ, Положення від 19.08.1998 № 29
  Зареєстровано: Мін’юст України від 01.09.1998 № 539/2979
 167.  Про затвердження Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України
  МВС України; Наказ, Положення, Перелік від 08.12.2016 № 1285
  Зареєстровано: Мін’юст України від 19.01.2017 № 80/29948
 168.  Про затвердження Положення про психологічну реабілітацію військовослужбовців Збройних Сил України, які брали участь в антитерористичній операції, під час відновлення боєздатності військових частин (підрозділів)
  Міноборони України; Наказ, Положення, Перелік від 09.12.2015 № 702
  Зареєстровано: Мін’юст України від 15.02.2016 № 237/28367
 169.  Про затвердження положення про психологічну службу в системі народної освіти
  Органи влади СРСР; Наказ, Положення від 19.09.1990 № 616
 170.  Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України
  Міносвіти; Наказ, Положення від 03.05.1999 № 127
  Зареєстровано: Мін’юст України від 30.12.1999 № 922/4215
 171.  Про затвердження Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації
  МОН України, Нац.академія пед. наук; Наказ, Положення, Форма типового документа від 07.07.2004 № 569/38
  Зареєстровано: Мін’юст України від 27.07.2004 № 931/9530
 172.  Про затвердження Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію
  Міносвіти; Наказ від 20.08.1996 № 278
  Зареєстровано: Мін’юст України від 12.09.1996 № 518/1543
 173.  Про затвердження Порядку атестації працівників центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
  Мінсім’ямолодьспорт України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Заява, Лист від 22.04.2008 № 1695
  Зареєстровано: Мін’юст України від 26.05.2008 № 453/15144
 174.  Про затвердження Порядку виготовлення, упакування зразків (контрольних, навчальних), перепакування навчальних зразків, установлення ідентичності наркотичних засобів і психотропних речовин та навчальних зразків в органах Державної прикордонної служби України
  МВС України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Акт, Журнал, Протокол від 25.05.2015 № 604
  Зареєстровано: Мін’юст України від 10.06.2015 № 684/27129
 175.  Про затвердження Порядку видачі дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 03.02.1997 № 146
 176.  Про затвердження Порядку визначення переліку санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Заява, Перелік від 12.08.2009 № 859
 177.  Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 31.03.2015 № 221
 178.  Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 31.03.2015 № 149
 179.  Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 12.07.2017 № 497
 180.  Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів і психотропних речовин під час дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Акт від 29.07.2009 № 831
 181.  Про затвердження Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Акт від 09.04.2008 № 334
 182.  Про затвердження Порядку використання у 2007 році субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Києва на введення в експлуатацію будівлі психоневрологічного інтернату для жінок
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 01.03.2007 № 326
 183.  Про затвердження Порядку використання у 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на завершення будівельних і ремонтних робіт у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 19.03.2008 № 206
 184.  Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 23.08.2016 № 528
 185.  Про затвердження Порядку застосування заходів контролю за обігом препаратів, що містять малу кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і/або прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 09.07.2008 № 616
 186.  Про затвердження Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу
  МОЗ України; Наказ, Порядок від 15.04.2008 № 199
  Зареєстровано: Мін’юст України від 03.07.2008 № 577/15268
 187.  Про затвердження Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 07.05.2008 № 422
 188.  Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) лікарських засобів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 18.01.2003 № 58
 189.  Про затвердження Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Переліку психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження служби (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України
  Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ, Порядок, Журнал, Форма типового документа, Методика, Довідка, Перелік від 31.07.2015 № 431
  Зареєстровано: Мін’юст України від 19.08.2015 № 1009/27454
 190.  Про затвердження Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України та Переліку психологічних протипоказань, наявність яких унеможливлює проходження військової служби за контрактом (навчання) в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України
  Адміністрація Держспецзв’язку; Наказ, Журнал, Форма типового документа, Методика, Довідка, Перелік, Порядок від 02.11.2016 № 683
  Зареєстровано: Мін’юст України від 25.11.2016 № 1533/29663
 191.  Про затвердження Порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 28.03.2001 № 299
 192.  Про затвердження Порядку знищення рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, а також відходів таких рослин
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 01.06.2002 № 743
 193.  Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Держкомпідприємництво, МОЗ України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 27.01.2004 № 04/42
  Зареєстровано: Мін’юст України від 04.02.2004 № 150/8749
 194.  Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 і від 4 липня 2001 р. N 756
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 05.12.2007 № 1387
 195.  Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у притулках для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та схеми обстеження їх у лікувально-профілактичних закладах
  Мінсім’ямолодьспорт України, МОЗ України; Наказ, Порядок від 28.09.2006 № 3297/645
  Зареєстровано: Мін’юст України від 23.10.2006 № 1136/13010
 196.  Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України
  МОЗ України; Наказ, Порядок від 18.12.1997 № 356
  Зареєстровано: Мін’юст України від 03.02.1998 № 67/2507
 197.  Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України
  МОЗ України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Акт, Висновок, Форма, Бланк, Реєстр від 21.01.2010№ 11
  Зареєстровано: Мін’юст України від 27.05.2010 № 347/17642
 198.  Про затвердження Порядку обігу наркотичних лікарських засобів, психотронних речовин і прекурсорів у закладах системи Міністерства охорони здоров’я України
  МОЗ України; Наказ, Порядок від 25.07.1996 № 226
  Зареєстровано: Мін’юст України від 20.08.1996 № 463/1488
 199.  Про затвердження Порядку обміну відкритою статистичною та аналітичною інформацією між Державною митною службою України і Адміністрацією Державної прикордонної служби України з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, зброї, боєприпасів та вибухових речовин через державний кордон України
  Держмитслужба України, Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Порядок від 13.12.2010 № 1466/958
  Зареєстровано: Мін’юст України від 04.01.2011 № 1/18739
 200.  Про затвердження Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 17.04.2008 № 366
 201.  Про затвердження Порядку перевезення хворими, які прямують транзитом через територію України, наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 08.11.2007 № 1307
 202.  Про затвердження Порядку передачі та перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин до органів, установ, закладів Держприкордонслужби, МВС, СБУ та Держмитслужби, що забезпечують дресирування службових собак для розшуку таких засобів і речовин
  Адміністрація Держкордонслужби, МВС України, Служба безпеки України, Держмитслужба України; Наказ, Порядок, Форма типового документа, Акт від 29.11.2010 № 903/586/595/1433
  Зареєстровано: Мін’юст України від 24.01.2011 № 102/18840
 203.  Про затвердження Порядку погодження призначення на посаду та звільнення з посади директорів центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді
  Мінсім’ямолодьспорт України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 29.12.2006 № 4428
  Зареєстровано: Мін’юст України від 24.01.2007 № 59/13326
 204.  Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Акт, Заява від 13.05.2013 № 333
 205.  Про затвердження порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах та установах
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 07.02.2001 № 106
 206.  Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Заява, Акт, Звіт, Перелік від 03.06.2009 № 589
 207.  Про затвердження Порядку проведення атестації та присвоєння кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричним експертам та позбавлення кваліфікації судового експерта і кваліфікаційних класів судово-психіатричних експертів
  МОЗ України; Наказ, Порядок, Зразок, Опис, Форма типового документа, Журнал від 02.08.2017 № 889
  Зареєстровано: Мін’юст України від 28.08.2017 № 1060/30928
 208.  Про затвердження Порядку проведення експертизи документів, що подаються для видачі сертифікатів на ввезення в Україну та вивезення з України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  МОЗ України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 16.02.2004 № 86
  Зареєстровано: Мін’юст України від 09.03.2004 № 302/8901
 209.  Про затвердження Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами
  МОЗ України, МВС України; Наказ, Порядок від 16.06.1998 № 158/417
  Зареєстровано: Мін’юст України від 28.07.1998 № 482/2922
 210.  Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Перелік, Форма типового документа, Довідка від 27.09.2000 № 1465
 211.  Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Журнал від 27.12.2017 № 1057
 212.  Про затвердження Порядку проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Державному бюро розслідувань
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Заява, Довідка від 11.05.2017 № 449
 213.  Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій
  МВС України; Наказ, Порядок, Перелік, Звіт, Форма типового документа, Журнал, Довідка, Висновок від 31.08.2017 № 747
  Зареєстровано: Мін’юст України від 14.11.2017 № 1390/31258
 214.  Про затвердження Порядку психофізіологічного обстеження кандидатів на службу в поліції та Порядку обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності кандидатів на службу в поліції
  МВС України; Наказ, Порядок, Протокол, Форма типового документа від 17.12.2015 № 1583
  Зареєстровано: Мін’юст України від 12.01.2016 № 37/28167
 215.  Про затвердження Порядку розпорядження медикаментами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами та іншими хімічними сполуками, що переходять у власність держави
  МОЗ України, Мінекобезпеки України, Держкоммедбіопром України, Держветмедицини; Наказ, Порядок від 26.01.1999 № 13/24/13/4
  Зареєстровано: Мін’юст України від 02.03.1999 № 130/3423
 216.  Про затвердження Правил застосування примусових заходів медичного характеру в спеціальному закладі з надання психіатричної допомоги
  МОЗ України; Наказ, Правила, Форма типового документа, Журнал від 31.08.2017 № 992
  Зареєстровано: Мін’юст України від 20.11.2017 № 1408/31276
 217.  Про затвердження Правил застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, та форм первинної облікової документації
  МОЗ України; Наказ, Правила, Протокол, Форма, Інструкція, Журнал від 24.03.2016 № 240
  Зареєстровано: Мін’юст України від 15.04.2016 № 570/28700
 218.  Про затвердження Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України
  Міноборони України; Наказ, Правила, План, Зразок, Форма типового документа від 21.03.2017 № 156
  Зареєстровано: Мін’юст України від 12.04.2017 № 489/30357
 219.  Про затвердження Правил проведення операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яке підлягає контролю
  Постанова Кабінету Міністрів України; Правила від 19.03.2008 № 211
 220.  Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
  МОЗ України, Мінекобезпеки України; Наказ, Правила від 19.03.1999 № 67/59
  Зареєстровано: Мін’юст України від 22.07.1999 № 496/3789
 221.  Про затвердження Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки
  Постанова Кабінету Міністрів України; Програма, Заходи від 04.06.2003 № 877
 222.  Про затвердження та введення в дію Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України
  Міноборони України; Наказ, Інструкція від 20.10.2009 № 525
  Зареєстровано: Мін’юст України від 17.11.2009 № 1085/17101
 223.  Про затвердження Таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу
  МОЗ України, Ком. з контролю за наркотиками; Наказ від 27.01.1997 № 1
  Зареєстровано: Мін’юст України від 24.06.1997 № 235/2039
 224.  Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу
  МОЗ України; Наказ від 01.08.2000 № 188
  Зареєстровано: Мін’юст України від 16.08.2000 № 512/4733
 225.  Про затвердження тимчасових нормативів використання наркотичних і психотропних лікарських засобів для науково-дослідних робіт
  Органи влади СРСР; Наказ від 13.01.1988 № 23
 226.  Про затвердження Типових нормативів оснащення центру соціально-психологічної допомоги та харчування осіб, які перебувають у ньому
  Мінсім’ядітимолодь України; Наказ від 15.09.2004 № 408
  Зареєстровано: Мін’юст України від 28.09.2004 № 1222/9821
 227.  Про затвердження типових нормативів оснащення центру соціально-психологічної реабілітації дітей
  Мінсім’ядітимолодь України; Наказ від 24.09.2004 № 471
  Зареєстровано: Мін’юст України від 11.10.2004 № 1294/9893
 228.  Про затвердження Типових структури і штатного розпису центру соціально-психологічної допомоги
  Мінсім’ядітимолодь України; Наказ від 07.07.2004 № 91
  Зареєстровано: Мін’юст України від 15.07.2004 № 883/9482
 229.  Про затвердження Типових штатних нормативів працівників центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, соціального гуртожитку, соціального центру матері та дитини
  Мінсім’ямолодьспорт України; Наказ, Інші від 06.10.2005 № 2280
  Зареєстровано: Мін’юст України від 10.02.2006 № 119/11993
 230.  Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат
  Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 14.12.2016 № 957
 231.  Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей
  Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 28.01.2004 № 87
 232.  Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги
  Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 12.05.2004 № 608
 233.  Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
  Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 08.09.2005 № 877
 234.  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1348
 235.  Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 № 1014
 236.  Про затвердження Умов запобігання розкраданню рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Кабінету Міністрів України; Умови від 26.11.2008 № 1026
 237.  Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, та форми розпорядчого документа
  МОЗ України; Наказ, Акт, Форма типового документа від 22.01.2018 № 109
  Зареєстровано: Мін’юст України від 07.02.2018 № 157/31609
 238.  Про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу та Інструкції про порядок його заповнення
  МОЗ України; Наказ, Інструкція, Форма від 26.12.2000 № 363
  Зареєстровано: Мін’юст України від 12.01.2001 № 12/5203
 239.  Про затвердження форми висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу та Інструкції про порядок його надання
  МОЗ України; Наказ, Висновок, Форма типового документа, Інструкція від 31.07.2013 № 667
  Зареєстровано: Мін’юст України від 26.09.2013 № 1666/24198
 240.  Про затвердження форми звітності N 1-Центр “Звіт про діяльність центру(ів) соціально-психологічної реабілітації дітей” та Інструкції щодо її заповнення
  Мінсім’ямолодьспорт України; Наказ, Форма, Інструкція, Звіт від 25.12.2006 № 4335
  Зареєстровано: Мін’юст України від 06.02.2007 № 100/13367
 241.  Про затвердження форми звітності з питань надання медичної допомоги дітям, форми звітності щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, та інструкцій щодо їх заповнення
  МОЗ України; Наказ, Форма, Бланк звітності, Звіт, Інструкція від 31.07.2013 № 665
  Зареєстровано: Мін’юст України від 16.08.2013 № 1423/23955
 242.  Про затвердження форми звітності щодо надання психіатричної допомоги населенню
  МОЗ України; Наказ, Інструкція, Форма, Звіт від 30.11.2017 № 1504
  Зареєстровано: Мін’юст України від 10.04.2018 № 426/31878
 243.  Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними
  Закон України від 15.02.1995 № 62/95-ВР
 244.  Про заходи щодо запобігання небезпечним діям з боку осіб, які страждають на тяжкі психічні розлади
  МОЗ України, МВС України; Наказ, Інструкція від 19.12.2000 № 346/877
  Зареєстровано: Мін’юст України від 02.02.2001 № 100/5291
 245.  Про Звернення Верховної Ради України до Міжнародної Федерації Журналістів, Європейської Федерації Журналістів, Асоціації Європейських Журналістів, міжнародної організації “Репортери без кордонів”, Міжнародного олімпійського комітету щодо інформаційно-психологічної агресії, що здійснюється засобами масової інформації Російської Федерації проти України
  Постанова Верховної Ради України; Звернення від 17.06.2014 № 1332-VII
 246.  Про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги особам, які тримаються під вартою
  Постанова Верховної Ради України від 20.03.2012 № 4549-VI
 247.  Про Концепцію реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 роки
  Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 24.01.2002 № 26-р
 248.  Про кошторис видатків на проведення науково-правової експертизи проекту Закону України про захист від небезпечних впливів на психіку та про психологічну допомогу особам, які зазнали таких впливів
  Постанова Президії Верховної Ради України від 05.02.1996 № 69/96-ПВ
 249.  Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним
  Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 02.08.2000 № 1192
 250.  Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
  Закон України від 15.02.1995 № 60/95-ВР
 251.  Про неприйнятність проекту Постанови Верховної Ради України про створення Всеукраїнського реабілітаційного центру (щодо осіб, які постійно піддаються психологічному стресу)
  Постанова Верховної Ради України від 16.06.2005 № 2666-IV
 252.  Про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими
  Наказ Міністерства юстиції України; Положення, Форма типового документа, Журнал від 04.11.2013 № 2300/5
  Зареєстровано: Мін’юст України від 04.11.2013 № 1863/24395
 253.  Про організацію у Службі безпеки України виявлення осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини
  Служба безпеки України; Наказ, Інструкція від 04.03.2013 № 88
  Зареєстровано: Мін’юст України від 25.03.2013 № 483/23015
 254.  Про передачу будівлі навчального корпусу колишнього ПТУ N 41 м. Києва в оперативне управління Академії педагогічних наук для розміщення Інституту соціальної та політичної психології
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.05.1998 № 322-р
 255.  Про перейменування Головного управління виховної і соціально-психологічної роботи
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.1994 № 305-р
 256.  Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво у боротьбі проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними
  Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.1998 № 701
 257.  Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Мальта про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та організованою злочинністю
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 720-р
 258.  Про підписання Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1021-р
 259.  Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про внесення змін до статті 26 Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”
  Постанова Верховної Ради України від 15.05.2012 № 4686-VI
 260.  Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про державну систему установ соціальної реабілітації дітей-інвалідів з патологіями психічного стану та опорно-рухового апарату
  Постанова Верховної Ради України від 10.04.2007 № 912-V
 261.  Про повернення на доопрацювання проекту Закону України про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, отруйних і сильнодіючих лікарських засобів та зловживанню ними
  Постанова Верховної Ради України від 16.06.2010 № 2343-VI
 262.  Про подальший розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України
  МВС України; Наказ, Положення, Картка від 28.07.2004 № 842
  Зареєстровано: Мін’юст України від 27.10.2004 № 1365/9964
 263.  Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 196-р
 264.  Про поміщення в психіатричну лікарню із суворим наглядом
  Ухвала Верховного суду України; Витяг від 26.10.1999
 265.  Про порядок введення в дію і застосування Закону України “Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів” т
  Постанова Верховної Ради України від 15.02.1995 № 65/95-ВР
 266.  Про порядок проведення наркологічних та психіатричних оглядів у Службі безпеки України
  Служба безпеки України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа від 17.07.2012 № 310
  Зареєстровано: Мін’юст України від 03.08.2012 № 1330/21642
 267.  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”
  Постанова Верховної Ради України від 19.11.2004 № 2213-IV
 268.  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до статті 9 Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”
  Постанова Верховної Ради України від 12.05.2011 № 3355-VI
 269.  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів і одурманюючих засобів
  Постанова Верховної Ради України від 14.06.2011 № 3494-VI
 270.  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори” щодо надання фізичним особам, які здійснюють медичну і ветеринарну практику, можливості використовувати у роботі наркотичні засоби
  Постанова Верховної Ради України від 01.11.2011 № 3977-VI
 271.  Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги
  Постанова Верховної Ради України від 05.10.2016 № 1649-VIII
 272.  Про прийняття за основу проекту Закону України про ратифікацію Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів
  Постанова Верховної Ради України від 06.06.2012 № 4903-VI
 273.  Про прийняття за основу проекту Постанови Верховної Ради України про створення Всеукраїнського реабілітаційного центру (щодо осіб, які постійно піддаються психологічному стресу)
  Постанова Верховної Ради України від 11.01.2005 № 2307-IV
 274.  Про присвоєння імені Г.С. Костюка Інституту психології Академії педагогічних наук
  Постанова Кабінету Міністрів України від 06.12.1995 № 978
 275.  Про присвоєння почесних звань України працівникам Українського НДІ клінічної та експериментальної неврології та психіатрії, м. Харків
  Указ Президента України від 07.05.1997 № 402/97
 276.  Про проведення парламентських слухань на тему: “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення”
  Постанова Верховної Ради України від 25.03.2014 № 1158-VII
 277.  Про проект закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Президії Верховної Ради України від 19.12.1994 № 295/94-ПВ
 278.  Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Постанова Верховної Ради України від 20.12.1994 № 309/94-ВР
 279.  Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”
  Постанова Верховної Ради України від 21.11.1996 № 538/96-ВР
 280.  Про проект Закону України про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними
  Постанова Президії Верховної Ради України від 19.12.1994 № 294/94-ПВ
 281.  Про проект Закону України про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживанню ними
  Постанова Верховної Ради України від 20.12.1994 № 308/94-ВР
 282.  Про проект Закону України про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів
  Постанова Президії Верховної Ради України від 19.12.1994 № 293/94-ПВ
 283.  Про проект Закону України про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів
  Постанова Верховної Ради України від 20.12.1994 № 307/94-ВР
 284.  Про проект Закону України про психіатричну допомогу
  Постанова Президії Верховної Ради України від 04.06.1996 № 365/96-ПВ
 285.  Про проект Закону України про психіатричну допомогу
  Постанова Верховної Ради України від 13.02.1998 № 131/98-ВР
 286.  Про проект Закону України про психіатричну допомогу
  Постанова Верховної Ради України від 02.12.1999 № 1266-XIV
 287.  Про проекти законів України про внесення змін і доповнень до Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”
  Постанова Верховної Ради України від 13.01.1999 № 387-XIV
 288.  Про психіатричну допомогу
  Закон України від 22.02.2000 № 1489-III
 289.  Про ратифікацію Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 18.03.1991 № 861-XII
 290.  Про ратифікацію Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Верховної Ради Української РСР від 25.04.1991 № 1000-XII
 291.  Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування
  Закон України від 11.01.2000 № 1372-XIV
 292.  Про ратифікацію Угоди про незаконний обіг на морі, укладеної на виконання статті 17 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин
  Закон України від 15.11.2006 № 344-V
 293.  Про ратифікацію Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів
  Закон України від 20.06.2012 № 4989-VI
 294.  Про реалізацію частини шостої статті 7 Закону України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”
  Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 № 1339
 295.  Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення”
  Постанова Верховної Ради України; Рекомендації від 13.01.2015 № 96-VIII
 296.  Про створення Міжвідомчого автоматизованого банку даних про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та причетних до нього осіб
  Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1996 № 817
 297.  Про створення постійно діючої робочої групи з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників і населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
  Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 14.01.2004 № 26
 298.  Про створення у мм. Коростені та Боярці центрів соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи
  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.11.1999 № 1244-р
 299.  Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами
  Постанова Верховного суду України від 27.02.1998 № 3
 300.  Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  Постанова Верховного суду України від 26.04.2002 № 4
 301.  Про схвалення Концепції Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2022 року
  Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 12.07.2017 № 475-р
 302.  Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки
  Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 13.09.2010 № 1808-р
 303.  Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року
  Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 27.12.2017 № 1018-р
 304.  Про схвалення Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Розпорядження Кабінету Міністрів України; Концепція від 17.10.2011 № 1193-р
 305.  Про схвалення та подання на ратифікацію Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
  Постанова Ради Міністрів Української РСР від 01.09.1990 № 242
 306.  Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судово-медичних та судово-психіатричних експертиз
  МОЗ України; Наказ від 17.06.2013 № 510
  Зареєстровано: Мін’юст України від 18.06.2013 № 1023/23555
 307.  Про умови оплати праці працівників центрів соціально-психологічної допомоги
  Мінпраці України; Наказ від 10.09.2004 № 207
  Зареєстровано: Мін’юст України від 16.09.2004 № 1171/9770
 308.  Про умови оплати праці працівників центрів соціально-психологічної реабілітації дітей
  Мінпраці України; Наказ від 25.01.2005 № 16
  Зареєстровано: Мін’юст України від 08.02.2005 № 188/10468
 309.  Про унесення зміни до Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України
  Міноборони України; Наказ від 18.10.2010 № 534
  Зареєстровано: Мін’юст України від 04.11.2010 № 1031/18326
 310.  Про уповноваження А. Шевчука на підписання Угоди про незаконний обіг на морі, укладеної на виконання статті 17 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
  Розпорядження Президента України від 26.11.2004 № 295/2004-рп
 311.  Про утворення робочої групи з питань розроблення Концепції профілактики вживання дітьми алкоголю, наркотичних засобів та психотропних речовин
  Постанова Кабінету Міністрів України; Склад колегіального органу, Положення від 28.08.2013 № 634
 312.  Протокол зустрічі представників Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства внутрішніх справ Республіки Італія з питань обміну комп’ютерною інформацією про незаконні перевезення наркотичних засобів і психотропних речовин “Балканським шляхом”
  МВС України, Італія; Протокол, Міжнародний документ від 11.02.1993
 313.  Протокол між Державною митною службою України й Митним департаментом Республіки Молдова про співробітництво в боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів, вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
  Держмитслужба України, Молдова; Протокол, Міжнародний документ від 15.05.2003
 314.  Протокольне рішення про розробку проектів Міждержавних програм сумісних заходів боротьби із злочинністю і незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2008-2010 роки
  СНД; Рішення, Міжнародний документ від 25.05.2007
 315.  Резолюція 46/119 “Захист осіб з психічними захворюваннями та поліпшення психіатричної допомоги”
  ООН; Резолюція, Міжнародний документ, Принципи від 18.02.1992
 316.  Рекомендація 1235 з психіатрії та прав людини
  Рада Європи, Парламентська Асамблея; Рекомендації, Міжнародний документ від 01.01.1994
 317.  Рекомендація 818 (1977) щодо ситуації з психічними захворюваннями
  Рада Європи, Парламентська Асамблея; Рекомендації, Міжнародний документ від 08.10.1977
 318.  Рекомендація Комітету міністрів державам-учасницям стосовно правового захисту осіб, які страждають на психічні розлади, що примусово утримуються як пацієнти, N R(83)2
  Рада Європи, Комітет Міністрів Ради Європи; Рекомендації, Міжнародний документ, Правила від 22.02.1983 № R(83)2
 319.  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України “Про психіатричну допомогу” (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу)
  Рішення Конституційного суду України від 01.06.2016 № 2-рп/2016
 320.  Рішення про Концепцію співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
  СНД; Рішення, Концепція, Міжнародний документ від 07.10.2002
 321.  Рішення про Програму держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2002 – 2004 роки
  СНД, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Узбекистан, Україна; Рішення, Перелік, Програма, Міжнародний документ від 05.07.2002, 07.10.2002, 13.09.2002, 16.08.2002, 09.07.2002, 29.08.2002, 15.07.2002
 322.  Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів на 2005 – 2007 роки
  СНД; Рішення, Програма, Перелік, Міжнародний документ від 16.09.2004
 323.  Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів на 2008-2010 роки
  СНД; Рішення, Програма, Міжнародний документ від 05.10.2007
 324.  Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів та протидії наркоманії на 2011-2013 роки
  СНД; Рішення, Програма, Міжнародний документ від 10.12.2010
 325.  Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-учасниць Співдружності щодо проекту Угоди про створення Ради керівників органів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав по контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, а також боротьбі з їх незаконним обігом
  СНД; Рішення, Міжнародний документ від 08.10.2009
 326.  Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Програму співробіництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів на 2005 – 2007 роки
  СНД; Рішення, Проект, Програма, Перелік, Міжнародний документ від 15.09.2004
 327.  Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Угоди про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів
  СНД; Рішення, Проект, Угода, Порядок, Міжнародний документ від 18.03.2005
 328.  Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконним оборотом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів на 2008-2010 роки
  СНД; Рішення, Проект, Програма, Міжнародний документ від 04.10.2007
 329.  Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Заяви глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про активізацію співпраці в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів
  СНД; Рішення, Заява, Міжнародний документ від 04.10.2007
 330.  Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності щодо проекту Заяви глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про активізацію співпраці в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів
  СНД; Рішення, Проект, Заява, Міжнародний документ від 28.03.2008
 331.  Список підписань та ратифікацій Угоди про незаконний обіг на морі, укладеної на виконання статті 17 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин (ETS N 156)
  Рада Європи; Статус, Список, Міжнародний документ від 30.01.2006
 332.  Справа про визнання громадянина недієздатним внаслідок психічної хвороби або недоумства може бути розпочата лише за заявою осіб, зазначених у ст. 256 ЦПК
  Ухвала Верховного суду України; Витяг від 30.08.1967
 333.  Статус Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин
  ООН; Статус, Міжнародний документ від 16.09.2010
 334.  Статус Конвенції про психотропні речовини
  ООН; Статус, Міжнародний документ від 16.09.2010
 335.  Стосовно виконання комерційними банками вимог статті 7 Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”
  Лист Національного банку України від 10.01.2001 № 28-311/150-187
 336.  Типове Положення про психоневрологічний інтернат
  Мінпраці України; Положення від 29.12.2001 № 549
  Зареєстровано: Мін’юст України від 29.01.2002 № 68/6356
 337.  Типові посадові обов’язки психолога установи виконання покарань та слідчого ізолятора
  Наказ Міністерства юстиції України; Журнал, Форма типового документа від 04.11.2013 № 2300/5
  Зареєстровано: Мін’юст України від 04.11.2013 № 1866/24398
 338.  Угода між Державним митним комітетом України і Державним митним комітетом Республіки Узбекистан про співробітництво в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин
  Держмитком, Узбекистан; Угода, Міжнародний документ від 20.02.1993
 339.  Угода між Державним митним комітетом України і Державним митним комітетом Азербайджанської Республіки про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотиків і психотропних речовин
  Азербайджан, Держмитком; Угода, Міжнародний документ від 20.05.1993
 340.  Угода між Державним митним комітетом України і Митним комітетом Республіки Грузія про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотиків і психотропних речовин
  Держмитком, Грузія; Угода, Міжнародний документ від 13.04.1993
 341.  Угода між Державним митним комітетом України та Державним митним комітетом Республіки Таджикистан про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотиків і психотропних речовин (укр/рос)
  Держмитком, Таджикистан; Угода, Міжнародний документ від 20.04.1993
 342.  Угода між Державною митною службою України і Державним митним комітетом Азербайджанської Республіки про співробітництво в боротьбі з контрабандою і порушеннями митних правил, а також з незаконним обігом зброї, боєприпасів, вибухових речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Держмитслужба України, Азербайджан; Угода, Міжнародний документ від 03.06.2004
 343.  Угода між Державною службою України з контролю за наркотиками і Федеральною службою Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків про співробітництво в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів
  ДСКН України, Російська Федерація; Угода, Міжнародний документ від 17.12.2013
 344.  Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
  Узбекистан, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 12.10.2000
 345.  Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
  Таджикистан, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 09.04.2003
 346.  Угода між Міністерством внутрішніх справ України і Федеральною службою Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків про співробітництво в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів
  МВС України, Російська Федерація; Угода, Міжнародний документ від 28.01.2011
 347.  Угода між Службою безпеки України та Федеральною службою Російської Федерації з контролю за обігом наркотиків про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів
  Служба безпеки України, Російська Федерація; Угода, Міжнародний документ від 06.03.2012
 348.  Угода між Урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів України про співробітництво у боротьбі проти незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зловживання ними (укр/рос)
  Російська Федерація, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 19.11.1998
 349.  Угода між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво у боротьбі із зловживанням наркотичних засобів та психотропних речовин та їх незаконним обігом
  Німеччина, СРСР; Угода, Міжнародний документ від 13.06.1989
 350.  Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про співробітництво у боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин
  Чеська Республіка, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 30.06.1997
 351.  Угода про взаємодію та співробітництво митних служб у боротьбі проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин
  Україна, СНД, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан; Угода, Міжнародний документ від 08.07.1994
 352.  Угода про незаконний обіг на морі, укладена на виконання статті 17 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин (ETS N 156)
  Рада Європи; Угода, Міжнародний документ від 31.01.1995 № ETS N 156
 353.  Угода про порядок передачі зразків наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів
  СНД; Угода, Порядок, Картка, Форма типового документа, Міжнародний документ, Заперечення, Застереження від 18.10.2011
 354.  Угода про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
  СНД; Угода, Міжнародний документ від 30.11.2000
 355.  Угода про співробітництво між міністерствами внутрішніх справ у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин
  МВС України, СНД; Угода, Міжнародний документ від 21.10.1992
 356.  Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Латвійської Республіки у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин
  МВС України, Латвія; Угода, Міжнародний документ від 21.10.1992
 357.  Угода про співробітництво між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Урядом Французької Республіки в галузі боротьби з незаконним вживанням та обігом наркотичних засобів і психотропних речовин
  Франція, СРСР; Угода, Міжнародний документ від 04.07.1989
 358.  Угода про співробітництво у сфері контролю за обігом психоактивних речовин між Державною службою України з контролю за наркотиками і Департаментом з контролю за наркотиками, тютюном і алкоголем Литовської Республіки
  ДСКН України, Литва; Угода, Міжнародний документ від 06.02.2013
 359.  Участь захисника у справах про злочини осіб, які через фізичні або психічні вади (німі, сліпі, глухі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист, є обов’язковою. Відповідно до ст. 64 КПК підлягає доказуванню подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення)
  Ухвала Верховного суду України; Витяг від 29.05.2003
 360.  Щодо виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів
  Ухвала Верховного суду України; Витяг від 09.03.2004
 361.  Щодо змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
  Вищий спеціалізований суд; Лист від 19.12.2011
 362.  Щодо надання роз’яснення стосовно обігу психотропної речовини – сибутраміну
  Лист Міністерства юстиції України від 04.10.2010 № 15617-0-33-10-21

 

%d блогерам подобається це: