А

ДомівкаСловник
МІНА

МІНА 2

МІНА 3

МІНА 4Увага! Прохання поширити інформацію (соцмережі (Фейсбук, Твіттер, Вконтакте, Гугл і т.п.) та ін.), так ми точно врятуємо чиїсь життя!(гіперпосилання для поширення інформації (“Share this:”) розміщені в кінці сторінки, одразу під текстом, що є на цій сторінці):
“Фейсбук: Єдина Країна додає 4 new photos.
9 липня о 22:49 ·
Так виглядає протипіхотна міна “Лепесток”. Побачив – не чіпай! Поширюйте інформацію.”.

Абазія (від грецьк.  а – рос. «отрицательная частица» і basis – рос. «ходьба») – порушення рос. «способности» ходити, при цьому інші рухи ніг збережені. Зустрічається частіше при істерії.

Література:

1. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.

Наступна стаття потребує редакції!

Авідітет (рос. Авидитет) – Даним терміном позначається сильне рос. “необузданное притязание на что-либо”. Таке явище зустрічається при психопатіях та ін.

Література:

1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003.

Наступна стаття потребує корекції та доповнення!

Авіофобія – Даний термін вживається на позначення невротичного страху літати літаком. Такий страх спостерігається при нав’язливому неврозі і неврозі страху.

Література:

1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003.

Автоматизм (Automatismus; від гр. autos і matomai – рос. “стремиться, двигаться”, automatos – рос. “самодействующий, самопроизвольный”) – В психології та психіатрії рос. “осуществление соматических функций” і психічної діяльності без контролю волі.
Література:

1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003 (с. 13 (ст. “Автоматизм”)).

Авторитаризм – Стаття поки що не готова. Інформацію з теми “Авторитаризм” можна отримати з наступних першоджерел:

1. Російська Вікіпедія (ст. “Авторитаризм“).

2. Українська Вікіпедія (ст. “Авторитаризм“).

Також, див.: Рос. “Правый авторитаризм”.

Автофілія (від грецьк. autos – сам і phileo – люблю) – самолюбування. Вважається застарілим словом.

Література (уточнити оформлення списку першоджерел!):
1. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.
2. Кизименко Л. Д., Бєдна Л. М. Словник-довідник соціального працівника (http://ipp.lp.edu.ua/Library/004/004.html )

Агорафобія – термін, котрий вживається на позначення нав’язливого страху відносно знаходження на відкритому місці, площі, вулиці і/або відносно скупчення людей (ориг. – рос. “по отношению к скоплению людей”).
Література:
1. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.

Агравація (від лат. aggravare – робити важчим, обтяжувати (ориг. – рос. “отягощать”)) – Даний медичний термін вживається на позначення перебільшення хворим важкості порушення здоров’я, хвороби. Агравацію слід відрізняти від симуляції (при останній демонструються ознаки насправді відсутньої хвороби).
Література:
1. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. 3-е изд., 2002 г. (ст. “Аггравация”)

Наступна стаття потребує доповнення, редакції та перевірки правильності оформлення списку літератури!
Агресія (aggression) – Поведінка, котра виражається у навмисному (рос. “намеренном”) заподіянні (рос. “причинении”) шкоди живій істоті, котра прагне уникнути подібного поводження.
Література::
1. Шэффер Д. Дети и подростки: психология развития. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2003. (с. 919).
Також, див.:
1. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. СПб.: Питер, 2006.
2. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.

Наступна стаття потребує редакції та корекції списку першоджерел!

Адреналін (лат. ad – при і renalis – рос. “почечный”) – Гормон рос. “мозгового вещества” надниркових залоз (рос. “надпочечников”) (або штучний його аналог). Адреналін виділяється при збудженні симпатичної нервової системи. Те ж, що й епінефрин.

Література:

1. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 23 (ст. «Адреналин”))

Див. також:

1. Російська Вікіпедія (ст. “Адреналин“; див примітки там.)

2. Російський Вікісловник (ст. “адреналин“)

3. Українська Вікіпедія (ст. “Адреналін“).

4. Український Вікісловник (ст. “адреналін“)

Акіаноблепсія – Термін, що вживається на позначення сліпоти на синій колір. Сліпота на синій колір спостерігається при органічних ураженнях мозку, а також, при функціональних порушеннях (істерії та ін.).

Література:

1.Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003.

Акме (від грецьк. akme – найвища ступінь (рос. “высшая степень”, вершина) – 1. Найвища точка в розвитку, зокрема особистості (ориг. – рос. “в частности личности”).

2. Медичний термін, що вживається на позначення критичної стадії (точки) хвороби.

3. Найвища точка задоволення під час статевих зносин (ориг. – рос. “во время полового сношения”) (син. – оргазм).

Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 25 (ст. «Акме”))

Див. також:

1. Російська Вікіпедія (статті: “Акме“, “Акме (значения)“, “Acme“).

2. Російський Вікісловник (ст.: “ACME“)

3. Українська Вікіпедія (ст. “Акме“)

Акустикофобія (Acusticophobia– Даним терміном позначається виникнення спазматичних нападів при дії (рос. “при действии”) звукового подразника. Є симптомом сказу (рос. “бешенства”). Синонім – фонофобія.

Література:

1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 29 (ст.: “Акустикофобия”)).

Акцентуація  (дана стаття потребує редакції і корекції, а також вказівок першоджерел. Ви можете допомогти, в коментарях навівши інформацію, якою, на Вашу думку, слід доповнити дану статтю, вказавши помилки. Ваші зауваження будуть враховані при подальших редакціях статті.) – вираженість певної риси характеру чи особистості на рівні межі норми і патології. Крайній  варіант норми вираженості певної риси характеру чи особистості. Акцентуації не являються психічними розладами. Однак, за деякими своїми властивостями вони схожі на розлади особистості, тому, можна говорити, що, можливо, між акцентуаціями і розладами особистості існує певний зв’язок. Вираженість риси характеру чи особистості на рівні акцентуації ще не є патологією, але, за настання певних умов може розвинутись до рівня патології.

Акциденталізм – Даним терміном позначається точка зору, яка припускає існування дій і подій, які не мають причини і не можуть бути пояснені та передбачені (ориг. – рос. “предсказаны”).
Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.

Подальша стаття потребує редакції, корекції і доповнення!
Алексія – Розлад, при котрому порушується здатність до читання (рос. – “способность читать”). Алексія обумовлюється порушенням розуміння тексту.
Література:
1. Менделевич В. Д. Клиническая и медицинская психология.
Див. також:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 28 (ст. «Алексия”)).
2. http://www.lingvo.ua/uk/Translate/ru-uk/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
3. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 952 (ст.: “Словесная слепота”, “Слепота, словесная”, “Слепота, вербальная”)
4. Кожина Г.М., Самардакова Г.О., Коростій В.І., СінайкоВ.М.,Гайчук Л.М., Костоусов А.А., Кришталь О.О. «Cловник-довідник психіатричних термінів»  (ст. “Алексия”).

Рос. “Алиенизм” (Alienismus) (перевір походж. слова) (від лат. alienus – чужий) – Дане поняття раніше використовувалось на позначення розділу медичної науки, що вивчає психічні рос. (ориг.) “болезни”.
Література:
1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 32 (ст.: “Алиенизм”))

Наступна стаття потребує перевірки походження слова!
Рос. “Алиенист” (Alienist; від лат. allienus – лікар, котрий лікує психічні хвороби.) – Застаріле поняття, котре все ще зустрічається в літературі (особливо, французькій). Син. Психіатр.
Література:
1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с.32).

Альтруїзм – Поведінка, котра відзначається жертовністю (рос. “поведение, отличающееся жертвенностью”) і явно позбавлена егоїзму.
Література:
1. Хегенхан Б., Олсон М. Теории научения. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2004. (с. 450)
Див. також:
1. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. СПб.: Питер, 2006. (с. 30 (ст. «Альтруизм»)).
2. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 28 (ст. «Альтруизм»)).
3. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Под ред. С. Ю. Циркина. СПб.: Питер, 2004.

Амбіверт – В даний момент стаття не готова. Інформацію з даної теми можна отримати з наступних першоджерел:

1.  Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 30 (ст. “Амбиверт”))

АмбідекстріяАмбідекстрія (Ambidextria; англ. Ambidextrality; англ. Ambidexterity; англ. Ambidextrism(від лат. ambo – обидва і dextri – правий; за іншими даними – від лат. ambi – навколо, з обох сторін, dexter – правий; за деякими даними, термін походить від від лат. ambi — «обидва» і лат. dexter — «правий»; в деяких першоджерелах зазначається, що дане слово походить від лат. ambo – обидва, dexer – правий) – Даний термін вживається на позначення однакового розвитку функцій обох рук без виділення рос. “ведущей” руки; здатність людини виконувати рухові дії (рос. “двигательные действия”) правою і лівою рукою з однаковою швидкістю, спритністю, ефективністю. Амбідекстрія – принципово інша організація мозкових процесів [3]. Явно виражена мануальна асиметрія відсутня. Амбідекстрія проявляється у тому, що людина в рівній мірі володіє обома руками. Амбідекстрія може бути вродженою (такою, зокрема, вона буває у приблизно одного відсотка дітей, такі діти вдвічі більш схильні “к языковым затруднениям” і СДУГу (СДУГ – Синдром дефіциту уваги і гіперактивності), а їх оцінки в середньому гірші, ніж у правшів і рос. (ориг., [4]) “левшей”)) чи виникнути в результаті тренування, найчастіше – у рос. “левшей”. (Українська Вікіпедія: “Амбідекстрія може бути зумовлена генетично або вироблена у результаті тренування.”). Люди, котрим притаманна амбідекстрія, достатньо швидко оцінюють ситуацію і швидко приймають рішення. Також, за даними досліджень, люди, котрим притаманна амбідекстрія, більш емоційно незалежні, рішучі, легше адаптуються до нових умов, легше переносять труднощі.

Література:

1.  Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 30 (ст. “Амбидекстрия”))
2. Никошкова Е. В. Англо-русский словарь по психологии / Е. В. Никошкова. – М.: РУССО, 2006.

Никошкова Е. В. Русско-английский словарь по психологии / Е. В. Никошкова. – М.: РУССО, 2006.
2.Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 42 (ст. “Амбидекстрия”))
3. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
4. Російська Вікіпедія, ст. “Амбидекстрия“.
5. Українська Вікіпедія, ст. “Амбідекстрія“.
6. Неведомська Є. О. Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку учнів на їхній темперамент.

Амбісіністрія (від лат. ambisinistria) – Погане володіння обома руками. Людині однаково важко користуватися обома руками. Амбісіністрія може виникнути в результаті важкої фізичної праці або важких травм обох рук. З п’яти основних типів домінування руки (перевага правої руки, перевага лівої руки, змішана перевага (також відома як поперечне господарювання), амбідекстрія та амбісіністрія) амбісіністрія трапляється найрідше. Синонім – рос. “двулеворукость”.

Джерела:

1. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5.

2. Неведомська Є. О. Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку учнів на їхній темперамент.

Див. також:

1. Неведомська Є. О. Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку учнів на їхній темперамент.

Амбіція – Амбіція (від фр. ambition) – рос. «высокое самомнение», високий рівень домагань; рос. «спесь».
Література:

1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 30 (ст. “Амбиция”))

Див. також:

1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 43 (ст. “Амбиция”))

Американська Психіатрична Асоціація – Стаття в даний момент не готова, тому поки що наводимо лише список першоджерел, в яких можна отримати інформацію з даної теми (уточнити оформлення списку першоджерел!):

1. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. СПб.: Питер, 2006.

2. Російська Вікіпедія (ст. “Американская психиатрическая ассоциация”).

Амікошонство – надмірна фамільярність, безцеремонність в поводженні (рос. “в обращении”). Дане слово вважається застарілим.

1.  Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 30 (ст. “Амикошонство”))

(Дана стаття потребує редакції, корекції і доповнення.) Анаграма (від грецьк. ana– пере і gramma – буква) – Даним терміном позначається слово, словосполучення, рос. “бессмысленная” комбінація букв, утворені перестановкою букв, рос. “составляющих” інше слово, наприклад, рос. “хрестоматийное ляхопигисо“. Задачі з розгадування анаграм використовуються в експериментальних дослідженнях мислення, мотивації, рос. “речевых способностей”, а також, в психодіагностичних тестах.

Література:

1.  Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 31 (ст. “Анаграмма”)).

Аналітична психологія – В даний момент стаття не готова. Інформацію з даної теми можна отримати з наступних першоджерел (уточнити оформлення списку першоджерел!):
1. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. СПб.: Питер, 2006.
2. Українська Вікіпедія (ст. “Аналітична психологія”).
3. Російська Вікіпедія(ст. “Аналитическая психология”).
4. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.

Ананкастія – Стаття поки що не готова. Інформацію з цієї теми можна отримати з таких першоджерел:

1.  Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003.

Наступна стаття потребує редакції!

Андрофілія – Термін вживається на позначення чоловічого гомосексуалізму. Гомосексуалізм з потягом до чоловіків.

Література:

1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003.

Рос. “Ан-идеизм” – Термін, що вживається на позначення нездатності довільно рос. “представлять и воображать” будь-які об’єкти, відсутність уяви. Неможливість довільно викликати мисленнєвий образ певної особи чи предмета. Втрата здатності довільно викликати і утримувати в свідомості чіткі мисленнєві (рос. “отчетливые мысленные”) образи. Такі образи не виникають (рос. “появляются”) і спонтанно. Притаманний загальмованому мисленню при депресії. Висловлювалось припущення, що ан-ідеїзм мав засновник біхевіоризму Джон Уотсон і що цей дефект міг слугувати одним з факторів його негативного відношення до психологічних теорій, котрі надавали велике значення уяві. Син. – рос. “Ан-икония”.
Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 34 (ст. “Ан-идеизм”))
2. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 57 (ст. “Анидеизм”)
3. http://psychology_dictionary.academic.ru/750/%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%AF

Рос. “Ан-икония” – Син. рос. “Ан-идеизм”. Частіше зустрічається при анестетичній (рос. ” анестетической”) депресії.
Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 34 (ст. “Ан-икония”))
2. http://psychology_pedagogy.academic.ru/1770/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Рос. “Аносмия” – Даний термін вживається на позначення відсутності рос. “обоняния” (вродженої чи набутої, внаслідок рос. “периферического” чи центрального ураження). Не є серйозною втратою для сучасної людини.

Література:

1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 36 (ст. “Аносмия”))

Антипатія (Antipathia) – В розмовній мові – найменування почуття (рос. “чувства”) відрази (ориг. – рос. “отвращения”) і неприязні до інших людей, а також – до думок (ориг. – рос. “к мыслям”), предметів та ін. Протилежним до антипатії є стан симпатії (ориг. – рос. “Противоположно антипатии состояние симпатии.”). Почуття (ориг. – рос. “чувство”) антипатії може виникати (ориг. – рос. “появляться”) чи посилюватися під час (ориг. – рос. “во время”) психічних розладів.
Література:
1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 62 (ст. “Антипатия”))

Антропологічна теорія (Ч. Ломброзо) – Стаття поки що не готова. Інформацію з даної теми можна отримати з наступних першоджерел:
1. Психологія особистості: Словник-довідник / За редакцією П. П. Горностая, Т. М. Титаренко.-К.: Рута, 2001 (рос. мовою; с. 156. (ст. “Антропологическая теория (Ч. Ломброзо)”))

Рос. “Аттрактанты” – Даний термін вживається на позначення речовин, котрі інстинктивно приваблюють тварин (особливо комах).
Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 48 (ст. “Аттрактанты”))

Афіліація (рос. “Аффилиация”) – Стаття поки що не готова. Інформацію з даної теми можна отримати з таких першоджерел:

1.Большой

    психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.  (с. 54 (ст. “Аффилиация”))

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

%d блогерам подобається це: