Н

ДомівкаСловник
МІНА

МІНА 2

МІНА 3

МІНА 4Увага! Прохання поширити інформацію (соцмережі (Фейсбук, Твіттер, Вконтакте, Гугл і т.п.) та ін.), так ми точно врятуємо чиїсь життя!(гіперпосилання для поширення інформації (“Share this:”) розміщені в кінці сторінки, одразу під текстом, що є на цій сторінці):
“Фейсбук: Єдина Країна додає 4 new photos.
9 липня о 22:49 ·
Так виглядає протипіхотна міна “Лепесток”. Побачив – не чіпай! Поширюйте інформацію.”.

Напад, епілептичний (стаття поки що не готова)

Рос. “научение” (укр. – “навченість” (перевірити вірність перекладу українською мовою)) – процес і результат набуття індивідуального досвіду, вміння, рос. “навыков”, знань. Розглядається як поява певних способів поведінки в умовах дії конкретних подразників. Воно є систематичною модифікацією поведінки при повторенні однакової ситуації. Виступає як основний методичний принцип і головна задача поведінкової психотерапії, а також, як важливий фактор рос. “лечебного действия”в інших психотерапевтичних системах, зокрема в рос. “групповой” психотерапії. Поведінкова психотерапія, по суті, являє собою клінічне використання теорій рос. “научения”, котрі сформувалися в рамках біхевіоризму. Центральне місце в цих теоріях займають процеси класичного обумовлювання та оперантного обумовлювання і рос. “обучение по моделям”. Відповідно до цього, видяляють три типи рос. “научения”: рос. “научение” типу S, рос. “научение” типу R і соціальне рос. “научение” (або моделювання). Рос. “научение” типу S і рос. “научение” типу R базуються на різних видах рос. “обусловливания”. В основі рос. “научения” типу S лежить класична парадигма І. П. Павлова. (Тут реакція виникає тільки у відповідь на рос. “воздействие” рос. “какого-либо” стимулу).
Література:
1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 569 (ст. “Научение”))

Також, інформація з цієї теми наявна і в таких першоджерелах:

1. Бродовська В. Й., Грушевський В. О., Патрик І. П. Тлумачний російсько-український словник психологічних термінів: Словник. — К.: ВД «Професіонал», 2007. (ст. “Научение”, ст. “Навченість”).
2. Російська Вікіпедія (ст. “Научение” ).

Рос. “Научение” (у тварин) –  Стаття поки що не готова. Інформацію з цієї теми можна отримати з таких першоджерел:

1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 327 (ст. “Научение (у животных) “)).

(Наст. стаття – перевір правильність оформл. списку л-ри).

Незалежна змінна (фактор) – безпосередня маніпуляція в експерименті, експериментальний вплив. Така змінна завжди має два або й більше рівнів (варіантів) прояву. Незалежними змінними в експерименті можуть виступати умови, в яких здійснюється те чи інше завдання, характеристики цих завдань, емоційні і поведінкові стани, як власне учасника експерименту, так і осіб, що з ним взаємодіють. Див. також: Залежна змінна., Побічна змінна.
Література:
1. Горбунова В. В. Експериментальна психологія в схемах і таблицях: Навчальний посібник. К.: ВД “Професіонал”, 2007.

Нейрон – Стаття поки що не готова. Інформацію з цієї теми можна отримати з таких першоджерел:

1. Психофизиология: Учебник для вузов / Под. ред. Ю.И. Александрова.-3-е изд.,доп. и перераб.- СПб.: Питер, 2004 (с. 19)

Рос. “Неологизменный комплекс” – словесна “окрошка”.
Література:
1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003.

Нервова анорексія – В даний момент стаття поки що не готова. Нижче наводиться список літератури, з котрої можна отримати інформацію з цієї теми:
1. Карсон, Р., Батчер, Дж., Минека С. Анормальная психология./-11-е изд. СПб.: Питер, 2004 (сс. 494 – 552 (зокр., сс. 498-500, 504-505, 506-514; лікув. – 514-515.))
2. Українська Вікіпедія, ст. “Анорексія” (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F).
3. Російська Вікіпедія, ст. “Нервная анорексия” (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F)

(Наступна стаття потребує доповнення і редакції!)
Нервова система (англ. nervous system) – Сукупність

Нервова система людини

Мал. 1. Нервова система людини (за матеріалами Української Вікіпедії, ст. “Нервова система”).

нервових утворень в організмі людини і хребетних тварин. Основні функції нервової системи: 1. Забезпечення контактів з зовнішнім світом (сприймання інформації, організація реакцій організму – від простих відповідей на подразники до складних поведінкових актів); 2. Реалізація цілей і намірів людини. 3. Інтеграція внутрішніх органів у системи, координація і регуляція їх діяльності. 4. Організація цілісного функціонування і розвитку організму. Структурно-функціональним елементом нервової системи є нейрон – нервова клітина. Нейрон складається з тіла, дендритів (рецепторний та інтегруючий апарат нейрона) і аксону (його еферентна частина). На кінцевих розгалуженнях аксону знаходяться спеціальні утворення, які контактують з тілом і дендритами інших нейронів – синапси. Синапси бувають 2 видів – збуджувальні (рос. “возбудительные”) і гальмівні (рос. “тормозные”). З їх допомогою відбувається відповідно передача чи блокада імпульсної посилки

Головний мозок

Мал. 2. Головний мозок людини (за матеріалами Української Вікіпедії (ст. “Головний мозок людини”)).

на нейрон-адресат, котра проходить по волокну. Взаємодія постсинаптичних рос. “возбудительных” і гальмівних ефектів на одному нейроні створює рос. “многообусловленность” відповіді клітини, котра є найпростішим елементом інтеграції. Нейрони, диференційовані за структурою та функцією, об’єднані в нейронні модулі (рос. “нейронные модули”) (нейронні ансамблі) – слідуюча ступінь інтеграції, котра забезпечує високу пластичність функцій мозку. Нервова система ділиться на центральну і периферичну (рос. “периферическую”). Центральна нервова система складається з головного мозку (мал. 2), котрий знаходиться в порожнині черепа, і спинного мозку (мал. 3), котрий розташований у хребті. Головний мозок, особливо його кора, – найважливіший (рос. “важнейший”) орган психічної діяльності. Спинний мозок рос. “осуществляет” головним чином (ориг. – рос. “г. о.”) рос. “прирожденные” форми поведінки.

Спинний мозок Психологічні знання для всіх

Мал. 3. Спинний мозок, розміщений в хребті (за матеріалами Української Вікіпедії, ст. “Спинний мозок”)

Периферична нервова система складається з нервів, що відходять від головного і спинного мозку (т. зв. черепно-мозкові і спинномозкові нерви), рос. “межпозвоночных нервных узлов”, а також з периферичного відділу вегетативної нервової системи – скупчень нервових клітин (гангліїв) з рос. “подходящими к ним” (прегангліонарними) та рос. “отходящими от них” (постгангліонарними) нервами. Управління вегетативними функціями організму (обмін речовин, дихання, травлення, кровообіг і т. д.) здійснює вегетативна нервова система. Вегетативна нервова система ділиться на симпатичний і парасимпатичний відділи. Перший мобілізує функції організму в стані підвищеної психічної напруги, другий забезпечує функціонування внутрішніх органів за нормальних умов (рос. “в нормальных условиях”).
Джерела:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 335 (ст. “Нервная система”))
2. Українська Вікіпедія. (ст. “Головний мозок людини“).
3. Українська Вікіпедія. (ст. “Нервова система“).
4. Українська Вікіпедія. (ст. “Спинний мозок“).

Нонконформізм – Орієнтація людини на власні погляди, уявлення (рос. “представления”), моральні норми поза залежністю від їх соціальної значущості (рос. “социальной значимости”) і прийнятності. Поняття, протилежне конформізму.
Література:
1. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Под ред. С. Ю. Циркина. СПб.: Питер, 2004. (с. 80 (ст. “Конформізм“))

Нонконформіст – Стаття поки що не готова.

Норма – Стаття поки що не готова. Інформацію з цієї теми можна отримати з таких першоджерел:
1. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 337 (ст. “Норма”))

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

%d блогерам подобається це: