Daily Archives: Травень 7, 2018

Сафізм

ДАНА СТАТТЯ ПОТРЕБУЄ КОРЕКЦІЇ, РЕДАКЦІЇ, І ВІРНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ І ОФОРМЛЕННЯ ПЕРШОДЖЕРЕЛ, З КОТРИХ БУЛА ВЗЯТА ІНФОРМАЦІЯ! Сафізм  (від імені давньогрецької поетеси Сафо, котра жила наприкінці VIIст. до н.е. на острові Лесбос і у своїх віршах оспівувала кохання між жінками) – сексуальна перверсія, котра полягає у взаємному статевому задоволенні (рос. “удовлетворении”) між жінками (зазвичай за допомогою тертя рос. “клитора”). Син. Лесбіянство. (1, 894).
Література:
1.  Психиатрический энциклопедический словарь/. Авт.:Й.А. Стоименов, М.Й. Стоименова, П.И. Коева и др. Киев: МАУП, 2003.

Сакраментальний

Сакраментальний – 1. Той, що стосується релігійного культу (ориг. – рос. “Относящийся к религиозному культу”); обрядовий, ритуальний; священний.
2. Освячений традицією (ориг. – рос. “Освященный традицией”), традиційний.
Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 483 (ст. “Сакраментальный”)

%d блогерам подобається це: