Архіви блогу

Амбідекстрія

АмбідекстріяАмбідекстрія (Ambidextria; англ. Ambidextrality; англ. Ambidexterity; англ. Ambidextrism(від лат. ambo – обидва і dextri – правий; за іншими даними – від лат. ambi – навколо, з обох сторін, dexter – правий; за деякими даними, термін походить від від лат. ambi — «обидва» і лат. dexter — «правий»; в деяких першоджерелах зазначається, що дане слово походить від лат. ambo – обидва, dexer – правий) – Даний термін вживається на позначення однакового розвитку функцій обох рук без виділення рос. “ведущей” руки; здатність людини виконувати рухові дії (рос. “двигательные действия”) правою і лівою рукою з однаковою швидкістю, спритністю, ефективністю. Амбідекстрія – принципово інша організація мозкових процесів [3]. Явно виражена мануальна асиметрія відсутня. Амбідекстрія проявляється у тому, що людина в рівній мірі володіє обома руками. Амбідекстрія може бути вродженою (такою, зокрема, вона буває у приблизно одного відсотка дітей, такі діти вдвічі більш схильні “к языковым затруднениям” і СДУГу (СДУГ – Синдром дефіциту уваги і гіперактивності), а їх оцінки в середньому гірші, ніж у правшів і рос. (ориг., [4]) “левшей”)) чи виникнути в результаті тренування, найчастіше – у рос. “левшей”. (Українська Вікіпедія: “Амбідекстрія може бути зумовлена генетично або вироблена у результаті тренування.”). Люди, котрим притаманна амбідекстрія, достатньо швидко оцінюють ситуацію і швидко приймають рішення. Також, за даними досліджень, люди, котрим притаманна амбідекстрія, більш емоційно незалежні, рішучі, легше адаптуються до нових умов, легше переносять труднощі.

Література:

1.  Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 30 (ст. “Амбидекстрия”))
2. Никошкова Е. В. Англо-русский словарь по психологии / Е. В. Никошкова. – М.: РУССО, 2006.

Никошкова Е. В. Русско-английский словарь по психологии / Е. В. Никошкова. – М.: РУССО, 2006.
2.Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 42 (ст. “Амбидекстрия”))
3. https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#.D0.97.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
4. Російська Вікіпедія, ст. “Амбидекстрия“.
5. Українська Вікіпедія, ст. “Амбідекстрія“.
6. Неведомська Є. О. Вплив коефіцієнту функціональної асиметрії мозку учнів на їхній темперамент.

%d блогерам подобається це: