Архіви блогу

Адреналін

Наступна стаття потребує редакції та корекції списку першоджерел!
Адреналін (лат. ad – при і renalis – рос. “почечный”) – Гормон рос. “мозгового вещества” надниркових залоз (рос. “надпочечников”) (або штучний його аналог). Адреналін виділяється при збудженні симпатичної нервової системи. Те ж, що й епінефрин.

Література:

1. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 23 (ст. «Адреналин”))

Див. також:

1. Російська Вікіпедія (ст. “Адреналин“; див примітки там.)

2. Російський Вікісловник (ст. “адреналин“)

3. Українська Вікіпедія (ст. “Адреналін“).

4. Український Вікісловник (ст. “адреналін“)

Нервова система

(Наступна стаття потребує доповнення і редакції!)
Нервова система (англ. nervous system) – Сукупність

Нервова система людини

Мал. 1. Нервова система людини (за матеріалами Української Вікіпедії, ст. “Нервова система”).

нервових утворень в організмі людини і хребетних тварин. Основні функції нервової системи: 1. Забезпечення контактів з зовнішнім світом (сприймання інформації, організація реакцій організму – від простих відповідей на подразники до складних поведінкових актів); 2. Реалізація цілей і намірів людини. 3. Інтеграція внутрішніх органів у системи, координація і регуляція їх діяльності. 4. Організація цілісного функціонування і розвитку організму. Структурно-функціональним елементом нервової системи є нейрон – нервова клітина. Нейрон складається з тіла, дендритів (рецепторний та інтегруючий апарат нейрона) і аксону (його еферентна частина). На кінцевих розгалуженнях аксону знаходяться спеціальні утворення, які контактують з тілом і дендритами інших нейронів – синапси. Синапси бувають 2 видів – збуджувальні (рос. “возбудительные”) і гальмівні (рос. “тормозные”). З їх допомогою відбувається відповідно передача чи блокада імпульсної посилки

Головний мозок

Мал. 2. Головний мозок людини (за матеріалами Української Вікіпедії (ст. “Головний мозок людини”)).

на нейрон-адресат, котра проходить по волокну. Взаємодія постсинаптичних рос. “возбудительных” і гальмівних ефектів на одному нейроні створює рос. “многообусловленность” відповіді клітини, котра є найпростішим елементом інтеграції. Нейрони, диференційовані за структурою та функцією, об’єднані в нейронні модулі (рос. “нейронные модули”) (нейронні ансамблі) – слідуюча ступінь інтеграції, котра забезпечує високу пластичність функцій мозку. Нервова система ділиться на центральну і периферичну (рос. “периферическую”). Центральна нервова система складається з головного мозку (мал. 2), котрий знаходиться в порожнині черепа, і спинного мозку (мал. 3), котрий розташований у хребті. Головний мозок, особливо його кора, – найважливіший (рос. “важнейший”) орган психічної діяльності. Спинний мозок рос. “осуществляет” головним чином (ориг. – рос. “г. о.”) рос. “прирожденные” форми поведінки.

Спинний мозок Психологічні знання для всіх

Мал. 3. Спинний мозок, розміщений в хребті (за матеріалами Української Вікіпедії, ст. “Спинний мозок”)

Периферична нервова система складається з нервів, що відходять від головного і спинного мозку (т. зв. черепно-мозкові і спинномозкові нерви), рос. “межпозвоночных нервных узлов”, а також з периферичного відділу вегетативної нервової системи – скупчень нервових клітин (гангліїв) з рос. “подходящими к ним” (прегангліонарними) та рос. “отходящими от них” (постгангліонарними) нервами. Управління вегетативними функціями організму (обмін речовин, дихання, травлення, кровообіг і т. д.) здійснює вегетативна нервова система. Вегетативна нервова система ділиться на симпатичний і парасимпатичний відділи. Перший мобілізує функції організму в стані підвищеної психічної напруги, другий забезпечує функціонування внутрішніх органів за нормальних умов (рос. “в нормальных условиях”).
Джерела:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 335 (ст. “Нервная система”))
2. Українська Вікіпедія. (ст. “Головний мозок людини“).
3. Українська Вікіпедія. (ст. “Нервова система“).
4. Українська Вікіпедія. (ст. “Спинний мозок“).

%d блогерам подобається це: