Архіви блогу

Альтруїзм

Альтруїзм – Поведінка, котра відзначається жертовністю (рос. “поведение, отличающееся жертвенностью”) і явно позбавлена егоїзму.
Література:
1. Хегенхан Б., Олсон М. Теории научения. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2004. (с. 450)
Див. також:
1. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. СПб.: Питер, 2006. (с. 30 (ст. «Альтруизм»)).
2. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 28 (ст. «Альтруизм»)).
3. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Под ред. С. Ю. Циркина. СПб.: Питер, 2004.

Хронопсихологія

Хронопсихологія – Термін, що вживається на позначення аспекту психологічного рос. “познания”, котрий (аспект) стосується часової структури переживання, поведінки, дієздатності. Хронопсихологія приймається (рос. “принимается”) як продовження хронобіології.

Література:
1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 1090 (ст. “Хронопсихология”))

Агресія

Наступна стаття потребує доповнення, редакції та перевірки правильності оформлення списку літератури!
Агресія (aggression) – Поведінка, котра виражається у навмисному (рос. “намеренном”) заподіянні (рос. “причинении”) шкоди живій істоті, котра прагне уникнути подібного поводження.
Література::
1. Шэффер Д. Дети и подростки: психология развития. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2003. (с. 919).
Також, див.:
1. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. СПб.: Питер, 2006.
2. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.

Делікт

Делікт (від.лат. delictum) – правопорушення, злочин, тобто, рос. “противозаконное действие”, проступок; окремий випадок девіантної (такої, що відхиляється) поведінки (ориг. – рос. “частный случай девиантного (отклоняющегося) поведения”).
Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.

%d блогерам подобається це: