Архіви блогу

Пам’ять ретроспективна

Пам’ять ретроспективнапам’ять на людей, слова і події, з котрими людина зіштовхувалась чи котрі переживала в минулому.
Література:
1. Баддли А., Айзенк М., Андерсон М. Память. – СПб.: Питер, 2011 (с. 463).

Нонконформізм

Нонконформізм – Орієнтація людини на власні погляди, уявлення (рос. “представления”), моральні норми поза залежністю від їх соціальної значущості (рос. “социальной значимости”) і прийнятності. Поняття, протилежне конформізму.
Література:
1. Справочник по психологии и психиатрии детского и подросткового возраста / Под ред. С.Ю. Циркина. СПб.: Питер, 2004. (с. 80 (ст. “Конформізм“))

Яппі

Яппі – американський термін (загальноприйнятий), що вживається на позначення професійно і кар’єрно орієнтованої молодої людини. Яппі – антипод хіппі.
Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 637 (ст. “Яппи”))

Юридична психологія

Юридична психологія (англ. juridical psychology) – Галузь науки, яка вивчає явища і закономірності життя людей, пов’язані з застосуванням правових норм і участю в правовій діяльності. Найбільш розвинені галузі юридичної психології – кримінальна, судова і виправна.

Література:

1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 445 (ст. “Психология юридическая”))

Хронопсихологія

Хронопсихологія – Термін, що вживається на позначення аспекту психологічного рос. “познания”, котрий (аспект) стосується часової структури переживання, поведінки, дієздатності. Хронопсихологія приймається (рос. “принимается”) як продовження хронобіології.

Література:
1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 1090 (ст. “Хронопсихология”))

Фонетика

Фонетика (англ. phonetics ) – розділ лінгвістики, що вивчає способи рос. “образования (произнесения)” звуків рос. “речи” та їх акустичні характеристики.
Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 576 (ст. “Фонетика”))

Словник активний (рос. “Словарь активный”)

Словник активний (рос. “Словарь активный”) – сукупність слів, котрими користується людина (в усній і письмовій мові (ориг. рос. “в устной и письменной речи”)) при побудові висловлювань (ориг. – рос. “при построении высказываний”).

Література:

1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 512 (ст. “Словарь активный”)

Рос. “Аттрактанты”

Рос. “Аттрактанты” – Даний термін вживається на позначення речовин, котрі інстинктивно приваблюють тварин (особливо комах).
Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 48 (ст. “Аттрактанты”))

Сакраментальний

Сакраментальний – 1. Той, що стосується релігійного культу (ориг. – рос. “Относящийся к религиозному культу”); обрядовий, ритуальний; священний.
2. Освячений традицією (ориг. – рос. “Освященный традицией”), традиційний.
Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 483 (ст. “Сакраментальный”)

Психоз

Психоз  (англ. psychosis) – даним терміном позначається психічне захворювання з певною (рос. “определенной”), але не завжди зрозумілою (рос. “ясной”) етиологією, патогенезом і клінічною картиною, котра включає виражені форми психічних розладів, специфічні поєднання (рос. “сочетания”) яких складають (рос. “составляют”) психопатологічні синдроми.
Література:
1.   Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.

%d блогерам подобається це: