Архіви блогу

Ясперс Карл Теодор

Ясперс Карл Теодор (нім. Karl Theodor Jaspers ) (1883 – 1969) (Дана стаття потребує редакції та уточнення і доповнення. Ви можете допомогти, відредагувавши та доповнивши її) – німецький психіатр і філософ. Сформулював т. зв.  тріаду критеріїв реактивних станів Ясперса [1, 1192].
Використані джерела:
1. Психиатрический энциклопедический словарь/Авт.:Й.А. Стоименов, М.Й. Стоименова, П.И. Коева и др. Киев: МАУП, 2003;
2. Вікіпедія.

Рос. “Алиенист”

Наступна стаття потребує перевірки походження слова!
Рос. “Алиенист” (Alienist; від лат. allienus – лікар, котрий лікує психічні хвороби.) – Застаріле поняття, котре все ще зустрічається в літературі (особливо, французькій). Син. Психіатр.
Література:
1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с.32).

Фобофобія

Фобофобія (Phobophobia) (від грецьк. phobos) – Букв. страх страху. Термін, котрий вживається на позначення невротичного страху появи (рос. “появления”) фобії. Спостерігається при нав’язливих станах і неврозі страху.

Література:

1. Психиатрический энциклопедический словарь/. Авт.:Й.А. Стоименов, М.Й. Стоименова, П.И. Коева и др. Киев: МАУП, 2003. (с. 1072 (ст.  “Фобофобия”))

Ромберга, симптом

Ромберга, симптом – Втрата рівноваги, (рос. “вплоть” до падіння) – в позі Ромберга при закриванні очей.
Література:
1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 886 (ст. “Ромберга, симптом”))

Психоз

Психоз  (англ. psychosis) – даним терміном позначається психічне захворювання з певною (рос. “определенной”), але не завжди зрозумілою (рос. “ясной”) етиологією, патогенезом і клінічною картиною, котра включає виражені форми психічних розладів, специфічні поєднання (рос. “сочетания”) яких складають (рос. “составляют”) психопатологічні синдроми.
Література:
1.   Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.

Рос. “Неологизменный комплекс”

Рос. “Неологизменный комплекс” – словесна “окрошка”.
Література:
1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003.

Ломброзо Чезаре

Чезаре ЛомброзоЛомброзо Чезаре (італ. Cesare Lombroso) (народжений Єзекія Марко Ломброзо) (6 листопада 1835 р. – 19 жовтня 1909 р.) – італійський криміналіст і судовий психіатр. Основоположник антропологічної теорії особистості. В середині ХІХ ст. одним з перших спробував науково пояснити природу злочинної поведінки особистості з позицій антропології. Вважав, що біологічні фактори є провідними і вирішальними причинами злочинів. Рос. “полагал”, що значна частина злочинів – природнє, біологічне явище, наслідок психофізіологічної природи людини. Ввів термін “рос.”прирожденный” злочинець” котрий відрізняється рядом фізіологічних (неправильна форма черепа, асиметрія обличчя) і психічних (рос. “повышенное тщеславие”, мстивість) особливостей. Рос. “прирожденную” злочинність пояснював спочатку як атавізм, потім – як явище “рос.”нравственного помешательства”, а пізніше – як форму епілепсії. Також, ним була висунута теза про психофізіологічну схильність до злочинної поведінки та нерівність звичайної і «злочинної людини». Ломброзо рекомендував для встановлення дієвої системи покарання виходити з антропологічних факторів як найважливіших. Відносно рос. «прирожденных преступников» вимагав введення спеціальних форм репресій, рос. «устраняющих рецидивы» – смертну кару чи пожиттєве заслання, які дозволяли б усунути «небезпечну людину» з суспільства назавжди.

Використані першоджерела:
1. Психологія особистості: Словник-довідник / За редакцією П. П. Горностая, Т. М. Титаренко.-К.: Рута, 2001 (рос. мовою; с. 242. (ст. “Ломброзо Чезаре”)).
2. Українська Вікіпедія (ст. “Чезаре Ломброзо”) (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE).
3. Російська Вікіпедія (ст. “Ломброзо, Чезаре”) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE,_%D0%A7%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5).

Леонгард Карл

Леонгард Карл (нім. Karl Leonhard) (1903 – 1988)німецький психіатр, автор концепції т.зв. акцентуйованих особистостей.

Автоматизм

Автоматизм (Automatismus; від гр. autos і matomai – рос. “стремиться, двигаться”, automatos – рос. “самодействующий, самопроизвольный”) – В психології та психіатрії рос. “осуществление соматических функций” і психічної діяльності без контролю волі.
Література:

1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003 (с. 13 (ст. “Автоматизм”)).

Інволюнтарний

Інволюнтарний – Той, що не залежить від волі, невольовий (ориг. – рос. “Не зависящий от воли, неволевой”), неусвідомлений (ориг. – рос. “неосознанный”).
Література:
1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 363 (ст. “Инволюнтарный”))

%d блогерам подобається це: