Архіви блогу

Уотсон Джон Бродес

видатні психологиУотсон Джон Бродес (англ. – John Broadus Watson) (зрідка читається як Джон Броадус Уотсон; Джон Броадус Вотсон – перевірити) (1878 – 1958) – американський психолог, створювач біхевіоризму (біхевіоризм – один з варіантів рос. «обьективной психологии» ). На становлення його поглядів рос. «оказали своё влияние» зоопсихологічні дослідження ряду американських авторів, зокрема, Е. Торндайка, ідеї І. П. Павлова про умовні рефлекси як одиниці поведінки та роботи В. М. Бехтерєва. Роботи Уотсона суттєво вплинули на американську психологію. В 2-й половині життя відійшов від академічної психології і займався головним чином психологією реклами.

Цікаві факти:
Висловлювалось припущення, що Джон Уотсон мав ан-ідеїзм і що цей дефект міг слугувати одним з факторів його негативного відношення до психологічних теорій, котрі надавали велике значення уяві.

Рос. “Ан-идеизм”

Рос. “Ан-идеизм” – Термін, що вживається на позначення нездатності довільно рос. “представлять и воображать” будь-які об’єкти, відсутність уяви. Неможливість довільно викликати мисленнєвий образ певної особи чи предмета. Втрата здатності довільно викликати і утримувати в свідомості чіткі мисленнєві (рос. “отчетливые мысленные”) образи. Такі образи не виникають (рос. “появляются”) і спонтанно. Притаманний загальмованому мисленню при депресії. Висловлювалось припущення, що ан-ідеїзм мав засновник біхевіоризму Джон Уотсон і що цей дефект міг слугувати одним з факторів його негативного відношення до психологічних теорій, котрі надавали велике значення уяві. Син. – рос. “Ан-икония”.
Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 34 (ст. “Ан-идеизм”))
2. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 57 (ст. “Анидеизм”)
3. http://psychology_dictionary.academic.ru/750/%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%AF

%d блогерам подобається це: