Архіви блогу

Рос. “Ан-идеизм”

Рос. “Ан-идеизм” – Термін, що вживається на позначення нездатності довільно рос. “представлять и воображать” будь-які об’єкти, відсутність уяви. Неможливість довільно викликати мисленнєвий образ певної особи чи предмета. Втрата здатності довільно викликати і утримувати в свідомості чіткі мисленнєві (рос. “отчетливые мысленные”) образи. Такі образи не виникають (рос. “появляются”) і спонтанно. Притаманний загальмованому мисленню при депресії. Висловлювалось припущення, що ан-ідеїзм мав засновник біхевіоризму Джон Уотсон і що цей дефект міг слугувати одним з факторів його негативного відношення до психологічних теорій, котрі надавали велике значення уяві. Син. – рос. “Ан-икония”.
Література:
1. Большой психологический словарь/Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. (с. 34 (ст. “Ан-идеизм”))
2. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 57 (ст. “Анидеизм”)
3. http://psychology_dictionary.academic.ru/750/%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%98%D0%AF

%d блогерам подобається це: