Архіви блогу

Ясперса, тріада критеріїв реактивних станів

Ясперса, тріада критеріїв реактивних станів (Дана стаття потребує редакції та уточнення і доповнення. Ви можете допомогти, відредагувавши та доповнивши її)  1. Реактивний стан спричиняється психічною травмою. 2. Психотравматична ситуація відображається у симптомах хвороби, у психічній картині хвороби. 3. Із зникненням причини, яка викликала даний реактивний стан, реактивний стан зникає [1, 1192-1193].

Використані джерела:

1. Психиатрический энциклопедический словарь/Авт.:Й.А. Стоименов, М.Й. Стоименова, П.И. Коева и др. Киев: МАУП, 2003.

Симуляція

Симуляція (лат. simulatio – ?) – Вдавання, вдаване виражання хвороби або почуттів з метою введення в оману.
Література:
1. Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Тлумачний словник медичних термінів: рос., латин. та укр. мовами: для лікарів, науковців, студ. мед. навч. закл. – К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2010. (с. 652 (ст. “Симуляция”))

Панацея

Панацея  (Panacea) – Ліки, що лікують усі хвороби, незалежно від природи останніх. Насправді такий препарат не створений (не дивлячись на претензії багатьох виробників). Не строго витримане медичне поняття.
Література:
1. Психиатрический энциклопедический словарь / Й. А. Стоименов, М. Й. Стоименова, П. Й. Коева и др. – К.: МАУП, 2003. (с. 651 (ст. “Панацея”)).

Симуляція

Симуляція (лат. simulatio – ?) – Вдавання, вдаване виражання хвороби або почуттів з метою введення в оману.
Література:
Литвиненко Н. П., Місник Н. В. Тлумачний словник медичних термінів: рос., латин. та укр. мовами: для лікарів, науковців, студ. мед. навч. закл. – К.; Ірпінь: ВТФ Перун, 2010. (с. 652 (ст. “Симуляция”))

Агравація

Агравація (від лат. aggravare – робити важчим, обтяжувати (ориг. – рос. “отягощать”)) – Даний медичний термін вживається на позначення перебільшення хворим важкості порушення здоров’я, хвороби. Агравацію слід відрізняти від симуляції (при останній демонструються ознаки насправді відсутньої хвороби).
Література:
1. Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. 3-е изд., 2002 г. (ст. “Аггравация”)

%d блогерам подобається це: